Theoprak

Column – Jaren geleden heb ik mijn typediploma gehaald bij een opleidingsinstituut met de naam Theoprak. Een samenvoeging van de afkortingen van de woorden ‘theorie’ en ‘praktijk’. Daarover gaat deze column.

Heb ik het mis als ik stel dat het samengaan van theorie en praktijk in het geestelijk leven het hoofdthema is van het bijbelboek Jacobus? Ik ga hier geen opsomming geven van bijbelteksten die dit mijns inziens onderstrepen.. Ik volsta met het volgende citaat uit Jakobus 2 “Als er nu een broeder of zuster zonder kleding zou zijn en gebrek zou hebben aan dagelijks voedsel, en iemand van u zou tegen hen zeggen: Ga heen in vrede, wordt warm en wordt verzadigd, en u zou hun niet geven wat het lichaam nodig heeft, wat voor nut heeft dat dan? Zo is ook het geloof als het geen werken heeft, in zichzelf dood.” (Jacobus 2:15-17)

Waarom ik voor dit thema heb gekozen voor deze column? Omdat het meer en meer mijn wens wordt dat de theorie van mijn geloofsleven overeenkomt met de praktijk van mijn geloofsleven. Vermoedelijk heb ik in een of meer voorgaande columns daar ook wel eens iets over geschreven.

Als het moeilijk wordt

Als het meezit in het leven dan ik het niet zo moeilijk te spreken over de zorg van God voor Zijn kinderen. Dan is het niet zo moeilijk je vast te houden aan bijvoorbeeld de begin woorden van Psalm 23: “De Heere is mijn Herder, mij ontbreekt niets.” Dan is het niet zo moeilijk ons te verlustigen in de vele zegeningen die ons door het geloof ten deel zijn gevallen. Maar wat als het moeilijk is of wordt? Kan ik me dan nog met een gerust hart toevertrouwen aan de zorg van God. Er staat immers in 1 Petrus 5:7 “Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u.”

Vast blijven houden

Deze column schrijf ik in een periode die ik als erg moeilijk ervaar. Ik wijd hierover niet verder uit. Maar ik heb het soms behoorlijk moeilijk. Het klinkt misschien gek, maar juist nu heb ik er ook sterk behoefte aan de theorie van mijn geloofsleven te mogen verwezenlijken in de praktijk daarvan. Het is een veel voorkomend gebed van mij op dit moment. Vast blijven houden aan de beloften van God. Vast blijven houden aan de liefde van God en de Heere Jezus voor mij. Tegen beter weten in? Nee, beslist niet. Want ook in deze situatie wil ik vast blijven houden aan de wetenschap dat God almachtig is. Dat lees ik in Zijn Woord. En dat Woord is en blijft betrouwbaar voor mij.

Genoeg over mijzelf geschreven.
Hoe staat het hiermee in jouw geloofsleven?

Auteur: Willem van Leiden

Van de auteur verscheen het boek: Dan wil ik wel naar de hemel!
De columns in dit boek zijn in 2022 gepubliceerd op ChristelijkNieuws.nl.
ISBN 978-94-91888-10-6, 144 pagina’s, gebonden, prijs € 19,50
Verkrijgbaar in de webshop: www.erismeer.nl

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies