Jochebed wil vrouwen in India een kansrijke toekomst bieden

Jochebed Neuteboom (links op de foto) wil investeren in kansarme vrouwen in India. Met haar stichting Purple geeft ze hen de kans een eigen onderneming te starten zodat zij inkomen kunnen genereren om in hun eigen levensonderhoud en dat van hun gezin te voorzien. Op deze manier wil Jochebed bijdragen aan een kansrijke toekomst voor moeders en dochters. Dit werk is op een heel bijzondere manier begonnen. Hieronder is het interview te lezen dat ChristelijkNieuws had met Jochebed.

Wanneer en hoe is je organisatie ontstaan?

Het begon met een ontmoeting en een droom. Met een meisje van een jaar of tien. Haar naam ken ik niet en zij heeft geen idee van de impact die zij heeft gemaakt. Dit meisje leeft op straat in Mumbai. Met bedelen probeert ze wat bij elkaar te sprokkelen om van te leven. Of om af te dragen aan de bende waar ze onderdeel van uitmaakt. In 2019 liep ik langs en vroeg ze mij om wat eten en water. En ik… ik negeerde haar. Want dat was mij opgedragen, uit veiligheid voor mezelf. Dit moment is mij altijd bijgebleven. Dit meisje die nog een leven voor zich heeft, maar waarschijnlijk nooit haar potentie bereikt. Een meisje dat dagelijks wordt afgewezen, niet wordt gezien en in omstandigheden leeft die onmenselijk zijn. Omdat zij toevallig op deze plek geboren is. Een plek zonder kansen, zonder de mogelijkheid zich te ontwikkelen en te worden wie ze ten diepste is.

In 2020 zag ik haar opnieuw, maar dit keer in een droom tijdens een moment van stil gebed. ‘Steek over naar India en kom ons helpen’, zei ze tegen mij. En dit keer koos ik ervoor haar te zien en haar vraag serieus te nemen. En dat was het prille begin van Purple.

Een plan om vrouwen en meisjes in India te helpen, om hun kansarme situatie te veranderen in een kansrijke toekomst.

In de maanden daarna ontvouwde zich een plan. Een plan om vrouwen en meisjes in India te helpen, om hun kansarme situatie te veranderen in een kansrijke toekomst. Een plan om hen te helpen uit de armoede te ontsnappen. Zodat zij niet hoeven te overleven, maar kunnen leven. Zij hun waardigheid terugkrijgen en tot bloei komen. Waarbij zij kansen krijgen en andere vrouwen diezelfde kans mogen geven.

Toen dit verder vorm had gekregen mocht ik het pitchen voor een panel bij de School voor Leiders van Royal Mission. Een belangrijk en kwetsbaar moment, het was de eerste keer dat ik ermee naar buiten trad en anderen deelgenoot maakte. Voor mij was dit een cruciaal punt, ik kreeg groen licht om verder te gaan en vervolgstappen te zetten.

Mensen haakten aan, het bestuur werd gevormd en in september 2021 haalden we binnen 2,5 week het benodigde startbedrag op door middel van crowdfunding. Op 20 december 2021 werd Stichting Purple opgericht. In een periode dat de wereld nog op slot zat. We wisten niet hoe de toekomst eruit zou zien. India was hard getroffen door de COVID-19 pandemie, veel levens waren verloren gegaan en de economie had een flinke klap gekregen. De grenzen waren dicht en wij moesten wachten tot er weer reizigers werden toegelaten en we ter plekke alles in gang konden gaan zetten.

Via zoom gingen we een partnership aan met ADAMS, een consultancy company in Jharsuguda, Odisha, India. We leerden elkaar beter kennen, deelden onze wederzijdse plannen, werkten deze verder uit en we begonnen daar met het bouwen van een team. Op 14 februari 2022 gingen de grenzen open, een paar dagen later zat ik samen met Jorieke Stolker, één van onze bestuursleden, in het vliegtuig naar India. Hier maakten we voor het eerst live kennis met ons team. We gingen in gesprek met vrouwen die een onderneming wilden starten. Ook maakten we alles klaar om echt te kunnen beginnen.

Op de Internationale Vrouwendag, op 8 maart 2022, was de officiële lancering van Purple. Het was de dag waarop mijn droom werkelijkheid werd.

Op de Internationale Vrouwendag, op 8 maart 2022, was de officiële lancering van Purple. Het was de dag waarop mijn droom werkelijkheid werd. Een dag waarop we konden beginnen met het helpen van vrouwen in India, zodat zij niet meer in de armoede hoeven te leven. Zodat hun dochters niet meer in erbarmelijke situaties hoeven op te groeien. De start van een kansrijke toekomst.

Wat houdt je werk precies in?

Purple geeft vrouwen de mogelijkheid om een eigen onderneming te starten door middel van het verstrekken van microgiften en het ondersteunen van het vormgeven en ontwikkelen van deze onderneming.

Vrouwen die in aanmerking willen komen voor een microgift, worden aangemeld door leiders binnen de lokale netwerken van onze samenwerkingspartner ADAMS. Na aanmelding vindt er een kennismakingsgesprek plaats tussen de vrouw en de businesscoach van Purple. In dit gesprek worden haar plannen besproken en wordt bekeken of ze aan de criteria voldoet. Na dit gesprek maakt onze businesscoach samen met de vrouw een businessplan. Zowel de inschrijving als het businessplan worden naar Nederland gestuurd.

In Nederland wordt een campagne aangemaakt om het bedrag wat nodig is om de onderneming op te starten bij elkaar te krijgen. Deze campagne is opgezet als een crowdfunding; iedereen die in de onderneming van deze vrouw wil investeren, kan een bedrag naar keuze doneren.

Als het volledige bedrag bij elkaar is, brengt de businesscoach in India de vrouw hiervan op de hoogte. Samen met haar worden de voorbereidingen getroffen die nodig zijn om de onderneming te kunnen opstarten en wordt afgesproken wanneer het team van Purple haar bezoekt om de onderneming daadwerkelijk op te zetten.

Wanneer het team ter plekke is, worden de contracten doorgesproken en getekend, worden de benodigde spullen ingekocht bij bijvoorbeeld de groothandel en worden eventueel dagloners ingehuurd om constructies te bouwen. Zodra alles gereed is kan de vrouw haar eigen onderneming openen.

Elke maand heeft de businesscoach contact met de vrouw om te bespreken hoe het gaat en waar ze eventueel nog hulp bij kan gebruiken. Het streven is dat de businesscoach daarnaast 2-4 keer per jaar langsgaat om de vrouw face-to-face te spreken en te begeleiden. Na drie jaar verwachten we dat een vrouw haar onderneming zelfstandig kan voortzetten.

De vrouw hoeft de microgift niet terug te betalen. Vanaf het moment dat zij winst maakt met haar onderneming, investeert zij tenminste drie jaar 10% van deze winst in een andere vrouw die via Purple een onderneming wil starten. Hiermee deelt zij uit vanuit de kansen die zij zelf gekregen heeft en geeft een andere vrouw de kans om ook een onderneming te kunnen starten.

Wat is jouw doel?

Purple investeert in kansarme vrouwen in India en geeft hen de kans een eigen onderneming te starten, waarmee ze voldoende inkomen genereren om in hun eigen levensonderhoud en dat van hun gezin te voorzien. Hiermee dragen we bij aan een kansrijke toekomst voor deze vrouwen en hun dochters, waarmee zij weer een positieve impact hebben op hun omgeving.

Een microgift is een investering in het leven van een kansarme vrouw. Hiermee start zij een eigen onderneming waarmee ze in haar eigen levensonderhoud kan voorzien.

Wij willen dit doen door middel van het verstrekken van microgiften. Een microgift is een investering in het leven van een kansarme vrouw. Hiermee start zij een eigen onderneming waarmee ze in haar eigen levensonderhoud kan voorzien. Het creëert een kansrijke toekomst voor haar en haar kinderen. Schuldenvrij, want deze microgift hoeft zij niet terug te betalen. Van de opbrengst van wat zij ontvangen heeft, deelt zij zelf weer uit. Hiermee investeert zij ook weer in een kansrijke toekomst van een andere vrouw in India: ‘Pay it forward’.

Speelt het christelijk geloof voor jou een rol in dit project?

Ik geloof dat God Liefde is en dat wij zijn liefde mogen uitdelen aan de wereld om ons heen. Dit doe ik in mijn dagelijkse leven, maar ik geloof dat ik specifiek ook geroepen ben voor vrouwen in India en daar van betekenis mag zijn.

Waar zijn jullie actief?

Wij werken in India. India is met 1,4 miljard inwoners de grootste democratie ter wereld. De verwachting is dat het land in 2023 het grootste inwoneraantal ter wereld heeft. Ook is India één van de snelst groeiende economieën ter wereld. Maar ondanks dat leven veel Indiërs onder de armoedegrens; de kloof tussen rijk en arm is groot.

Tijdens Covid is de armoede in India toegenomen. Dit is te lezen in verschillende publicaties. Maar dit horen wij ook terug in de gesprekken met vrouwen die we ontmoeten. In veel gevallen is het inkomen lager geworden of zelfs helemaal weggevallen. In combinatie met de sterke inflatie, kunnen veel van hen niet (meer) voorzien in de eerste levensbehoeften van hun gezin.

Heb je wel eens iets bijzonders meegemaakt?

Afgelopen jaar was een avontuur. Het voelt kwetsbaar om naar buiten te stappen met een plan, ontstaan uit een droom. Niet wetend of mensen gaan aanhaken en of het levensvatbaar is. Elke nieuwe stap was opnieuw spannend. En het werken in een andere cultuur is een uitdaging. Ik heb een geweldig team in India mogen opbouwen en ook hier in Nederland heb ik ontzettend fijne mensen om mij heen. Zij bouwen samen met mij aan Purple en met elkaar mogen wij vrouwen in India helpen. En hier ben ik elke dag weer dankbaar voor.

Ik geniet van de ontmoetingen met de vrouwen in India. Wanneer ik zelf in India ben, bezoek ik veel vrouwen en kom dan echt bij ze thuis. Het is elke keer weer speciaal dat deze vrouwen hun levensverhaal delen onder het genot van een kopje chai (thee). Veel vrouwen in India zijn niet gewend om te praten over wie zij zijn, waar ze goed in zijn en van genieten en waar ze van dromen. In de gesprekken proberen we het mooie in ze naar boven te halen, met ze na te denken over talenten en hoe we hun droom werkelijkheid kunnen laten worden. Het is bijzonder om ze te leren kennen!

Wanneer een vrouw haar bedrijf is gestart en ik via mijn team de verhalen hoor en de filmpjes en foto’s zie, dan maakt mij dit zo blij! Eerst waren er geen kansen, maar nu is er hoop op een betere toekomst. Overleven is verandert in leven.

Afgelopen november was ik in India en liep ik rond in het rijstveld van Ahalya, was ik klant in de winkel van Savita en mocht ik mee toen Arpita alle spullen kocht om een naaiatelier te beginnen. Dat zijn kostbare momenten die mij raken. Ik ben dankbaar dat God mij op deze manier wil gebruiken voor vrouwen die het minder getroffen hebben dan ikzelf. En dat ik op deze manier van betekenis mag zijn.

Hoeveel mensen hebben jullie kunnen helpen?

In iets meer dan een jaar hebben we de start van 16 ondernemingen mogelijk kunnen maken. In totaal zijn hiermee 25 vrouwen geholpen. Een deel van deze ondernemingen worden door vrouwen individueel gerund. In een aantal gevallen wordt het gestart door een groep vrouwen.

Het soort bedrijven is heel divers, zoals een naaiatelier, een rijstplantage, een champignonkwekerij, een kippenboerderij en winkeltjes. Vrouwen komen zelf met een voorstel wat ze willen starten, passend bij hun talenten, vaardigheden en situatie. Samen met de businesscoach werkt ze dit uit tot een businessplan.

Er zijn op dit moment 16 microgiften verstrekt, 16 ondernemingen die gestart kunnen worden. Het is onze droom dat dit aan het einde van het jaar is uitgegroeid naar 36.

Hoe kunnen de lezers jullie steunen?

Voor elke vrouw die een onderneming met onze hulp wil starten, hebben wij een campagne op onze website staan. Mensen kunnen investeren in deze vrouwen, door een bedrag naar keuze te geven. Wanneer het volledige bedrag bij elkaar is, kan het bedrijf opgezet worden. De campagnes staan hier op onze website: www.purplemicrogift.org/campagnes

Ook zijn we zijn het ondernemersnetwerk ‘Purple Partner’ gestart. Deze partners ondersteunen ons bij de financiering van de overheadkosten, zodat elke gift aan een vrouw in India 100% aan haar besteed kan worden. Ook geven zij ons de kans om te groeien en ontwikkelen. Ondernemers die hier meer over willen weten kunnen dat kenbaar maken via de website, dan komen wij graag een keer langs om hier meer over te vertellen.

Datum: 28 maart 2023
Auteur: Redactie ChristelijkNieuws
Foto: Purple Microgift
Website: www.purplemicrogift.org

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies