Petra wil kwetsbare kinderen hoop en toekomst geven

Petra van Leeuwen is directeur van de hulporganisatie Christ’s Hope. Om de negatieve cirkel van ziekte, armoede en gebroken gezinnen te doorbreken, helpt zij kinderen op vijf essentiële gebieden: lichamelijk, intellectueel, emotioneel, gemeenschap en geestelijk. Zo ontstaat een toekomst vol van hoop en kansen! Christelijknieuws.nl sprak met Petra.

Wanneer en hoe is jullie organisatie ontstaan?

Dit jaar bestaat onze organisatie 20 jaar. Christ’s Hope is ontstaan in een tijd dat aids als een vloedgolf over Afrika trok. Rob en Ria Barzilay, die toen werkzaam waren voor Youth for Christ, werden zo geraakt door het lot van aidswezen dat zij zich besloten in te zetten voor deze weeskinderen. Vanuit Youth for Christ werd in 2003 Christ’s Hope opgericht, een stichting die zich focust op kinderen die het slachtoffer zijn van de gevolgen van aids.
Op dit moment steunen we 2000 kinderen op meer dan dertig verschillende plekken in Afrika. De ondersteuning wordt gegeven door lokale medewerkers.

Wat houdt jullie werk precies in?

Christ’s Hope helpt kinderen in de allerarmste wijken van Afrika, vaak sloppenwijken. Deze kinderen zijn kwetsbaar voor honger, misbruik, ziekte en uitsluiting van medische zorg. Vaak gaan ze niet naar school. Veel kinderen zijn wees, meestal door aids. Sommigen hebben zelf hiv. Zonder hulp, is hun toekomst uitzichtloos.
Wij zetten ons in om deze kwetsbare kinderen hoop en een betere toekomst te geven. Christ’s Hope maakt naar school gaan mogelijk en biedt hulp op veilige plekken dicht bij hun eigen huisjes in de sloppenwijken. Daar krijgen de kinderen buiten schooltijd maaltijden, extra (Bijbels) onderwijs, aandacht en zorg

Wat is jouw doel?

Ik zie het als onze Bijbelse opdracht om op te komen voor kinderen in nood. Door gebed en door gericht hulp te geven. Ons doel is kinderen te helpen Cycle Breakers te worden; hen te helpen de cirkel van extreme armoede, aids en geestelijke gebrokenheid te doorbreken

Waar zijn jullie actief?

Christ’s Hope helpt ongeveer 2000 kinderen in zeven landen in Afrika: Congo, Uganda, Kenia, Tanzania, Namibië, Zuid-Afrika en Eswatini. Wij zijn met name werkzaam in de allerarmste sloppenwijken van de grote steden.

Heb je wel eens iets bijzonders meegemaakt?

In ons werk ontmoeten we hele bijzondere mensen. Zo ontmoette ik eens een bijzondere moeder in Kenia. Zij woont samen met haar zoon Nelson in een klein donker huisje, gemaakt van golfplaten. Ze heeft niets; geen water, geen eten, geen toilet. Maar als ze Christopher ontmoet, een dakloze weesjongen die ongeveer net zo oud is als haar zoon, ontfermt ze zich over hem. Ze neemt hem op in haar gezin en zorgt voor hem. Met niets in haar bezit, deelt ze het meest kostbare wat ze heeft: liefde.

Er is een kringvideo beschikbaar, kun je daar iets over vertellen?

We willen kringen graag ondersteunen om in gesprek te gaan over een lastig thema als ‘recht doen’. Predikant Oscar Lohuis was bereid om een overdenking over dit thema te maken. Deze is terug te zien in de YouTube-video. Via onze website kunnen de lezers een begeleidende uitleg downloaden waar ook vragen in staan over het thema recht doen. Om zo echt met elkaar in gesprek te gaan.
We horen van mensen terug, dat ze verrast zijn hoeveel er in de Bijbel staat over het thema recht. Het is bijzonder om te horen dat mensen aangeven weer meer hebben geleerd over wie God is.
In de video laten we ook zien hoe Christ’s Hope handen en voeten geeft aan de opdracht om recht te doen. En we zien twee jongeren die getuigen van de verandering in hun leven. We dagen de kijker uit, om zelf ook een stap te zetten in het recht doen.
We kunnen de gevolgen van armoede niet oplossen, maar wel voor een kind het verschil maken.

Hoe kunnen de lezers jullie steunen?

Meer dan 356 miljoen kinderen die in armoede leven is een immens getal. Maar het is ook een meisje als Gisèle: een meisje dat haar ouders verloor, niet kon lezen of schrijven en God nog niet kende. Haar sponsor maakte het mogelijk dat ze zich kon ontwikkelen tot de prachtige tiener die ze nu is. Ze kan naar school en wil graag juf worden en later misschien wel journalist.
Als een lezer dit leest en het verschil wil maken voor een kind, ga dan naar www.christshope.nl en sponsor een kind.

Datum: 20 maart 2023
Auteur: Redactie ChristelijkNieuws
Foto: Christs Hope
Website: www.christshope.nl

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies