GlobalRize start platform over wetenschap en geloof

Wetenschap en geloof, gaan die twee wel samen? GlobalRize wil graag mensen die belangstelling hebben voor wetenschap bereiken met het platform Search4Truth. Daarvoor laat Andries Knevel een aantal topwetenschappers aan het woord die christen zijn, in aanvulling op zijn eerdere serie Andries en de wetenschappers. Ook wordt de gratis online cursus ‘Science and Faith’ aangeboden.

Wetenschap en geloof lijken op gespannen voet met elkaar te staan. Hoe kan een wetenschapper geloven in een bovennatuurlijke werkelijkheid die niet bewezen kan worden? Toch zijn er topwetenschappers die overtuigd christen zijn. Andries Knevel voelt hen aan de tand over hoe zij wetenschap en geloof met elkaar rijmen. De komende tijd zal er elke week een interview verschijnen op Facebook en YouTube. De meeste wetenschappers die werden geïnterviewd, zijn bereid om in gesprek te gaan met mensen die vragen hebben naar aanleiding van het interview.

Gratis online cursus over geloof en wetenschap

Mensen die de zoektocht aandurven naar hoe wetenschap en geloof zich tot elkaar verhouden, kunnen gratis de online cursus Science and Faith volgen. Deze is ontwikkeld door prof. dr. Chris Kruse, hoogleraar geneesmiddelenonderzoek aan de Universiteit van Amsterdam. De cursus is Engelstalig en bestaat uit twaalf lessen. Cursisten die zich aanmelden, krijgen een christelijke hoogleraar als persoonlijke mentor toegewezen.

In de cursus komen de oorsprong van het heelal en het ontstaan van leven op aarde aan de orde. Daarbij krijgen zowel wetenschappelijke als Bijbelse gegevens de volle ruimte. De vraag die centraal staat, luidt: Kun je op een integere manier tegelijk wetenschapper en christen zijn, dus zonder wetenschap of de Bijbel geweld aan te doen? Prof. dr. Kruse is ervan overtuigd dat dat mogelijk is. Hij nodigt iedereen die interesse heeft in wetenschap en geloof uit om de cursus te volgen.

Hieronder vindt u de links naar Search4Truth op de socialemediakanalen:
Facebook: Facebook
Youtube: Search4Truth Science and Faith – YouTube
Cursus op: www.search4truth.learnnn.com
Tiktok: Search4Truth Science and Faith (@search4truthsciencefaith) | TikTok

Auteur: Sandra Blankespoor
Foto: VideoStill YouTube

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies