Nieuwe gezichten in top SGP

De SGP presenteert vandaag haar concept kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen. Met het aanstaande vertrek van Kees van der Staaij en Roelof Bisschop treedt er relatief veel vernieuwing op in de top van de SGP-lijst. Van de in totaal 44 namen zijn er 17 nieuwkomers.

Aanvoerder van de lijst is Chris Stoffer, gevolgd door Diederik van Dijk (nr. 2), André Flach (nr. 3), Nathanaël Middelkoop (nr. 4) en Wouter-Jan Vroegindeweij (nr. 5), nieuw op de lijst. De concept lijst wordt ter consultatie voorgelegd aan de besturen van de plaatselijke kiesverenigingen en afdelingen.

Deskundigheid

Partijvoorzitter Dick van Meeuwen: ‘Er zit dit keer relatief veel beweging in de top van onze lijst. We hebben scherp gelet op deskundigheid, zeker nu er ervaring wegvalt. Dit geldt speciaal voor de top-5, die elkaar aanvult qua expertise, maar ook breder. We staan met elkaar voor het herkenbare, Bijbelse geluid van de SGP. Dat blijft uiteraard, in afhankelijkheid van Gods zegen, ook de inzet van ons nieuwe team.’

Voor een optimale regionale spreiding zijn tien kandidaten toegevoegd aan de lijst. Zo zijn nu naast Friesland ook Groningen en Drenthe present met achtereenvolgens Tom Bakker uit Driezum (nr. 25), Jan Hartog uit Niekerk (nr. 21) en Tom Koekoek uit Stuifzand (nr. 22).

Brede vertegenwoordiging van beroepsgroepen

Verder is gekeken naar een brede vertegenwoordiging van beroepsgroepen in de samenleving. Daarbij valt naast politici te denken aan zorgwerkers, docenten, ondernemers en boeren. Henk van der Wind, naast waterschapsbestuurder ook melkveehouder, staat op nummer 7.

De jongste kandidaat in de top-10 is SGPJ-voorzitter Rody van Heijst (28 jaar), hij staat op plek 10. De lijst telt meer twintigers, onder meer uit SGP Next, een netwerk voor jonge SGP’ers. Lijstduwer is Arnoud Proos, wethouder in Vlaardingen.

Lijsttrekker Chris Stoffer: ‘Ik ben enorm dankbaar dat we zo’n mooie lijst hebben met mensen uit het hele land en met verschillende achtergronden. Of je nu een melkveehouder bent uit Maarsbergen, verpleegkundige uit Ridderkerk, wethouder op Urk of Statenlid in Utrecht; samen gaan we voor dat herkenbare en betrouwbare SGP-geluid!’

De volledige kandidatenlijst staat gepresenteerd op de website van de SGP.

Diederik van Dijk

Diederik van Dijk (51) is getrouwd met Jacqueline, heeft vijf kinderen en woont in Benthuizen. Hij is directeur van NPV-Zorg voor het leven en Eerste Kamerlid voor de SGP.

‘Ik beschouw het als een geschenk én een pittige verantwoordelijkheid om de tweede plek op de kandidatenlijst in te mogen nemen. Ik hoop mijn politieke ervaring te kunnen benutten om een constructief en onversneden christelijk geluid te vertolken in de Tweede Kamer. Opkomen voor de bescherming van al het leven, maar evenzeer voor een bescheiden overheid die de vrijheden van kerken, scholen, burgers en bedrijven respecteert. We kampen met veel problemen in ons land, maar de grootste misère is dat we Gods goede leefregels negeren. Het is geweldig om dan niet te hoeven strooien met grootse beloften, maar te mogen wijzen op de belovende God.’

André Flach

André Flach (47) is getrouwd met Relinde, heeft vier zoons en woont in Hendrik-Ido-Ambacht. Hij is daar inmiddels ruim dertien jaar wethouder, eerder was hij ondernemer.

‘We leven in een tijd vol verandering en onzekerheden. De SGP is daarin een baken van stabiliteit. Een partij met een goede boodschap. Barmhartig, betrokken, dichtbij de mensen en ook nuchter. Ik zet me graag in voor een goede positie van het gezin, zorg voor kwetsbare mensen en om rentmeester te zijn voor de schepping. Maar ook voor boeren en vissers, hardwerkende ondernemers die niet de erkenning en ruimte krijgen die ze verdienen.’

Nathanaël Middelkoop

Nathanaël Middelkoop (30) is getrouwd met Willemijn en woont op Urk. Hij is er inmiddels bijna drie jaar wethouder, eerder was hij raadslid.

‘Het is waardevol om de publieke zaak te dienen. Ik zet me daarbij graag in voor confessionele politiek bij een open Bijbel. Net als in ons dagelijks leven gaat politiek over het maken van keuzes en afwegen van belangen. Wanneer dat gebeurt bij een open Bijbel, kan dat vertrouwen herstellen waar dat nu ontbreekt. Zo kunnen wij aan anderen laten merken dat het goed is om God te dienen. Visserij, arbeidsmarktbeleid en sociale onderwerpen hebben momenteel mijn speciale aandacht.’

Wouter-Jan Vroegindeweij

Wouter-Jan Vroegindeweij (51) is getrouwd met Annelien, heeft drie kinderen en woont in Katwijk. Hij is advocaat en was in Katwijk twintig jaar raadslid, waarvan de laatste negen jaar fractievoorzitter.

‘Ik vind het belangrijk dat christelijke politiek handen en voeten krijgt. Vanuit mijn werk in de sociale advocatuur hecht ik aan het bewaren van de rechtsstaat en heb ik speciaal oog voor mensen die financieel in de knel komen. Het is van belang dat kwetsbare groepen in de samenleving niet vermalen worden bij de uitvoering van een wet, maar goede rechtsbescherming krijgen.’

Meer informatie: www.sgp.nl
Auteur: Peter Smit
Foto: SGP

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies