Verkiezingsprogramma SGP: ‘Woord houden’

De SGP gaat met de oproep ‘Woord houden’ de verkiezingen in. Dat vertelde lijsttrekker Chris Stoffer vanmorgen in perscentrum Nieuwspoort, waar de partij haar verkiezings-programma presenteerde. Daarbij heeft de partij drie speerpunten: hart voor kwetsbaar leven, focus op familie en pal voor veiligheid.

De oproep ‘Woord houden’ verwijst naar het Bijbelse kompas van de partij en de manier waarop we met elkaar omgaan. Het betekent naast het vasthouden aan de klassiek-christelijke uitgangspunten ook dat je weet wat je aan elkaar hebt. Het is het waarmerk van de SGP: een duidelijke koers, een vertrouwd en betrouwbaar geluid in een verward en versplinterd politiek Den Haag.

Speerpunten

Bij de speerpunten ‘hart voor kwetsbaar leven’, ‘focus op familie’ en ‘pal voor veiligheid’ gaat het achtereenvolgens om het leven zelf, hoe mensen met elkaar samenleven en dat wat nodig is om te kunnen leven.

In de persconferentie reikte voorzitter van de verkiezingsprogrammacommissie Ardjan Boersma het programma uit aan partijvoorzitter Dick van Meeuwen en lijsttrekker Chris Stoffer.

Van Meeuwen: “Er is veel in beweging in ons politieke landschap. Ook in onze top-5. Ik ben blij met het team dat gekandideerd staat. Met vertrouwen gaan we de campagne in. We presenteren een verkiezingsprogramma dat aansluit op actuele uitdagingen, waarbij we blijven staan voor politiek op basis van Bijbelse normen en waarden. Daar is het land altijd goed mee af!”

Stoffer lichtte de speerpunten van de SGP-campagne toe. Opvallend punt daarin is de inzet voor een fatsoenlijk bestaansminimum, waarbij de SGP noemt: halvering van de kinderarmoede, onder andere door een vereenvoudigde kinderbijdrage in te voeren. Hieronder een toelichting van de campagnespeerpunten

Hart voor kwetsbaar leven

Het leven is een geschenk van de Schepper. Of het nu gaat om het ongeboren leven in de moederschoot, om mensen met een beperking of om ouderen bij wie de levenskracht wegvloeit. Het menselijk leven is kwetsbaar en vraagt om bescherming. Nooit eerder was het ongeboren leven in Nederland zo weinig beschermd.

Omzien naar elkaar is een opgave waar we allemaal voor staan. Laten we in een tijd van verkillende liefde en verharding daarom op zoek gaan naar gemeenschappelijke waarden en normen. Gezinnen, kerken en andere gemeenschappen dienen in staat gesteld te worden om zoveel mogelijk zelf zorg en hulp te bieden. Waar dat niet kan, dient de overheid een ‘schild der zwakken’ te zijn. De SGP doet concrete voorstellen voor het beschermen van het leven en een goede gezondheidszorg.

Focus op familie

Als in een gezin liefde woont, bloeien vaders, moeders en kinderen op. Echtscheidingen zijn persoonlijke drama’s, en de gevolgen voor de maatschappij zijn enorm. Waar dat kan, moet de overheid het gezin koesteren en beschermen. Helaas gebeurt dat nu nauwelijks en krijgt reclame voor bedrog en overspel vrij baan. Laat niet het individu maar het gezin uitgangspunt van wetgeving en beleid zijn. Ook fiscaal, zodat de gezinnen de vrijheid terug krijgen om zelf te kiezen hoe ze de taken willen verdelen.

Ook in Nederland wordt helaas steeds meer (stille) armoede geleden, meer dan we soms denken. Dat is triest, want iedereen zou in principe genoeg geld moeten overhouden om daarmee zijn of haar huisvesting, boodschappen en energie te kunnen betalen. De SGP zet zich daarom in voor goede sociale voorzieningen voor mensen die buiten eigen schuld niet (meer) rond kunnen komen. Wij gaan voor halvering van de armoede onder kinderen. Maar ook familiebedrijven, boeren, vissers, tuinders en mkb’ers verdienen onze steun – zij zijn de ruggengraat van onze economie.

Pal voor veiligheid

Veiligheid is een kerntaak van de overheid. Zonder veiligheid geen vrijheid, welvaart en democratie. Om de veiligheid op straat te vergroten, zijn extra agenten hard nodig. Met klem zeg ik daarbij: in elke regio van ons land. De wijkagent weet wat er speelt en kan zo tijdig signaleren waar het mis gaat. De SGP wil dat antisemitisme beter bestreden wordt, dat straffen meer aandacht krijgt, een drugsvrije samenleving en afschaffing van prostitutie. Ook pleiten we al jaren consequent voor een robuuste en veelzijdige krijgsmacht. Het Nederlandse defensiebeleid moet minder gevoelig worden voor de politieke waan van de dag.

Auteur: Peter Smit, SGP
Meer informatie: www.sgp.nl
Foto: © Henk-Jan Oudenampsen

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies