Christelijke vakorganisatie RMU en Woord en Daad gaan samenwerken

De christelijke ontwikkelingsorganisatie Woord en Daad en de christelijke vakorganisatie RMU gaan vanaf september samenwerken. Onlangs ondertekenden Bart van Dam (RMU) en Rina Molenaar (Woord en Daad) de overeenkomst, in bijzijn van Romaric Tarpaga, projectmanager van Job Booster Oost-Burkina Faso. Op de foto: V.l.n.r. Romaric Tarpaga, Rina Molenaar en Bart van Dam

De organisaties slaan de handen ineen rond het project Job Booster, een project van Woord en Daad in Burkina Faso dat kansarme jongeren helpt een onderneming te beginnen, waardoor ze inkomen en daarmee een toekomst krijgen. Daarnaast werken RMU en Woord en Daad samen op het terrein van kennisdeling en bewustwording.

Twee organisaties die werken vanuit dezelfde grondslag. Beiden met een eigen doelstelling, een eigen focus. Maar de organisaties delen een missie in het bijdragen aan recht en gerechtigheid in een gebroken wereld vol onrecht. Het gaat er beide organisaties uiteindelijk om te streven naar zichtbare tekenen van het komende koninkrijk van God.

Samen sterker

Jan Schreuders, bestuurder a.i. bij de RMU: ‘Het is vooral daarom dat we zo blij zijn met de samenwerking. Een samenwerking die de RMU de gelegenheid geeft haar kennis en ervaring in te zetten voor het mooie Job Booster-project van Woord en Daad. Een project waarin beide organisaties, zoals ze altijd doen, kijken naar het individu, maar zeker ook naar de maatschappelijke context waarin het individu functioneert en waaraan het individu dienstbaar is. We doen dat een ieder met onze eigen expertise.

De RMU zal zich vooral richten op kennis delen en adviseren, op het geven van gezamenlijke gastlessen en het aanboren van het ondernemersnetwerk ten dienste van het project. En zo maken we samen meerwaarde, vooral voor de mensen voor wie we het doen. Want zeker is dat met het ineenslaan van de handen, met het delen van kennis en ervaring, met de gezamenlijke inzet van middelen, beide organisaties zich samen sterk maken. Beter gezegd: zich samen sterker maken.’

Verdieping en verbinding

Rina Molenaar, directeur-bestuurder van Woord en Daad: ‘Waar het kan, werkt Woord en Daad graag samen. Alleen ga je sneller, samen kom je verder, zoals het Afrikaanse spreekwoord luidt. Bij de RMU is veel kennis aanwezig over waardig werk. Daarom is het mooi om, naast de gewaardeerde financiële ondersteuning, ook samen te werken en gebruik te maken van elkaars kennis en expertise. Dat geeft deze samenwerking verdieping en zorgt voor verbinding.’

De RMU en Woord en Daad zien uit naar een goede samenwerking, ten dienste van een menswaardig bestaan voor iedereen, maar in het bijzonder toch wel voor diegenen voor wie de hoop op een menswaardig bestaan het verste weg is.

Meer informatie: www.woordendaad.nl
Foto: Woord & Daad

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies