150 Bijbelgenootschappen stellen zeven prioriteiten vast

Op de laatste dag van de United Bible Societies (UBS) World Assembly 2023 in Egmond aan Zee hebben de gezamenlijke Bijbelgenootschappen de ‘Assembly Statement’ (slotverklaring) aangenomen. Tijdens de conferentie is ook afgesproken dat zeven hoofdthema’s in de komende jaren centraal zullen staan in het gezamenlijke beleid.

Voor NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf, gastheer van de conferentie, was het ‘een bijzondere bijeenkomst – omdat we met zoveel nationaliteiten één waren rond onze Bijbelmissie.’

De zeven prioriteiten

De zeven prioriteiten zijn: Bijbelvertalen, Bijbelverspreiding, het bevorderen van het gebruik van de Bijbel, zorg voor de schepping, migratie, digitaal Bijbelgebruik en de financiering van onze missie. Buitenwerf: ‘Ik vind het belangrijk dat we dicht blijven bij de missie die we al meer twee eeuwen uitvoeren – waarbij Bijbelverspreiding en -vertaling natuurlijk het eerste is waar je aan denkt.

Digitaal Bijbellezen

Tegelijk is het krachtig dat we óók samen een richting zoeken als het gaat om moderne ontwikkelingen, zoals digitaal Bijbellezen. Dat is een geweldige kans voor onze missie. En nu de gevolgen van klimaatverandering steeds sterker merkbaar worden en vele miljoenen mensen door allerlei oorzaken hun huis en haard verlaten, is het nodig en goed dat we ook daarop inspelen in ons wereldwijde werk.’

De ruim 150 Bijbelgenootschappen gaven opnieuw aan, alle kerken te willen dienen. Ook bevestigen ze in de slotverklaring dat hun gezamenlijke missie voor de Bijbel alle aspecten omvat: het vertalen, publiceren en verspreiden van de Bijbel en het aanreiken van hulpmiddelen waardoor mensen de betekenis van de Bijbel kunnen ontdekken.

Missie blijft ‘De Bijbel voor iedereen’

De missie van de Bijbelgenootschappen – ‘De Bijbel voor iedereen’ – blijft onveranderd. Deze missie vloeit, aldus de slotverklaring, voort uit de woorden van Jezus in de ‘zendingsopdracht’ uit Matteüs 28:18-20. Overal ter wereld moeten mensen de gelegenheid krijgen om Gods liefde voor de wereld via de Bijbel te ontdekken.

De Assembly Statement was voorbereid in gesprekken voorafgaand aan en tijdens de World Assembly en werd vastgesteld aan het eind van de conferentie.

Migration Bible

De World Assembly vond plaats in Egmond van 12-18 oktober en was de tiende sinds de oprichting van de UBS. Tijdens de conferentie werd ook het eerste exemplaar van de Migration Bible overhandigd aan voormalig Theoloog des vaderlands Samuel Lee. Deze Bijbeluitgave laat lezers ontdekken dat in Gods verhaal met de mensheid migratie een terugkerend thema is.

Foto: UBS World Assembly Egmond, © NBG/Willem Jan de Bruin.
Meer informatie: www.bijbelgenootschap.nl
Lees hier de: slotverklaring
Auteur: Peter Siebe, persvoorlichter NBG

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies