Thema Opwekking 2024 Walibi Biddinghuizen: Dichterbij

Van 17 t/m 20 mei 2024 organiseert Stichting Opwekking DV voor de 54ste keer haar jaarlijkse Pinksterconferentie. Dit jaar is het thema ‘Dichterbij’. De conferentie vindt plaats weer plaats in de polder: het evenemententerrein van Walibi Holland in Biddinghuizen.

De Bijbel vertelt ons het verhaal van God die in relatie wil leven met mensen. Zelfs na de zondeval was het God zelf die de kloof die ontstaan was tenietdeed, en op zoek ging naar ons. Hij kwam dichterbij door de Heere Jezus. Hij legde zijn heerlijkheid af en kwam naar de aarde. Jezus kwam dichtbij. Door zijn dood aan het kruis mogen we opnieuw tot de Vader komen, steeds dichterbij. En door de Heilige Geest komt God nog dichterbij, zelfs in ons wonen.

God nodigt ons uit om dichterbij te komen

We kunnen zijn als de jongste ‘verloren’ zoon, die na een losbandig leven terugkeert naar huis en ontdekt dat de Vader al die tijd op hem heeft gewacht. Of we kunnen zijn als de oudste zoon, die weliswaar thuis was en voor de Vader werkte, maar nooit echt dichterbij was gekomen. In beide gevallen gaat de Vader hen tegemoet en nodigt hen uit om dichterbij te komen, om een echte relatie te bouwen.

De Vader herstelt hun identiteit en er is een groot feest. Maar ze ontvangen ook nieuwe kleren, schone kleren. Een teken van de reiniging en de heiliging die vrucht is van dichter bij de Vader leven. Want dichterbij komen heeft een krachtige uitwerking op ons leven. Dichter bij de Vader leven verandert wie we zijn en hoe we in het leven staan. Het gevolg van dichter bij God komen, is dat er heiliging ontstaat: totale toewijding aan God. Zo wordt Jezus steeds meer zichtbaar door ons heen.

Dichter bij God komen geldt niet alleen voor verloren en oudste zonen en dochters. Het geldt ook voor mannen en vrouwen die van God houden en in zijn nabijheid leven. Steeds weer is er de uitnodiging om ‘dichterbij’ te komen, om een stap naar voren te doen. Toen Mozes dichterbij kwam zei God tegen hem: ‘Doe je schoenen uit, want de plek waar je staat is heilig’. Jacobus stelt: ‘Nader tot God, en Hij zal tot u naderen’. Als God aan Abraham bekendmaakt dat Hij Sodom en Gomorra wil verwoesten staat er: ‘En Abraham trad naderbij, en zei…’ Abraham springt voor zondige mensen in de bres en nadert tot God.

Het ultieme dichterbij

Het ultieme dichterbij wordt door God zelf vormgegeven doordat Hij in ons komt wonen door zijn Heilige Geest. De Heilige Geest stelt ons in staat om heilig te leven en maakt Gods karakter zichtbaar in ons. God komt steeds dichterbij, tot we helemaal zijn zoals God het bedoeld heeft. Gods Geest wil de aarde vullen met de glorie van God. Hij voegt aan onze broosheid de waarden van het evangelie toe: goedheid van hart, liefde, mededogen.

Breng ze bij Mij

Vanuit ons dichter bij God komen, mogen we mensen dichter bij Jezus brengen. Zoals de Samaritaanse vrouw, die na haar persoonlijke ontmoeting een heel dorp dichterbij bracht. Onze roeping is niet om te overtuigen, maar om te getuigen. Dat kan alleen als we iedere dag weer dichter bij Jezus leven. De wederkomst van Christus komt steeds dichterbij. Dat vraagt van de kerk dat zij rein en heilig is, klaar voor het grote bruiloftsfeest. Terwijl we wachten op de wederkomst, mogen we de mensen om ons heen steeds dichter bij Jezus brengen en met gevulde olielampen waken.

Mattheüs 28:18 zegt: ‘En Jezus trad naderbij, en sprak, zeggende: Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Gaat dan henen…’ Jezus komt dichter bij zijn volgelingen, om hen op te roepen dichter bij de mensheid overal op aarde te komen, om hen te maken tot discipelen.

Conferentie voor iedereen

De Pinksterconferentie is een plaats waar mensen van alle leeftijden en uit alle kerkelijke achtergronden welkom zijn om het Pinksterfeest mee te vieren. Naast het hoofdprogramma voor volwassenen, zijn er ook programma’s speciaal voor kinderen, tieners en jongeren. En ook voor mensen met een verstandelijke beperking is er een programma in de BijzondereMensenTent.

Het thema ‘Dichterbij’ loopt als rode draad door alle programma’s heen. Informatie over de uitwerking van het thema en sprekers volgt op een later moment.

Web: www.opwekking.nl
Foto’s: © Henk-Jan Oudenampsen
Auteur: Maartje Dekens

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies