Peter Schalk vraagt in de Eerste Kamer aandacht voor welzijn, naast welvaart

Bekijk hier de bijdrage van SGP-senator Peter Schalk aan de algemene financiële beschouwingen in de Eerste Kamer. Schalk breekt een lans voor dankbaarheid, maar wil ook meer overheidsaandacht voor gezinnen, eenverdieners, veiligheid en de staatsschuld. Peter Schalk (1961) is vanaf 2015 lid en fractievoorzitter van de SGP-fractie in de Eerste Kamer.

Miljoenennota voor 2024

De Eerste Kamer hield dinsdag 31 oktober de jaarlijkse Algemene financiële beschouwingen (Afb) naar aanleiding van de Miljoenennota voor 2024. In de Miljoenennota is het overzicht opgenomen van de ontvangsten en uitgaven van de rijksbegroting voor het jaar 2024. Demissionair minister Kaag van Financiën en de demissionaire staatssecretarissen Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) en De Vries (Toeslagen en Douane) beantwoordden de vragen van de Kamer. Voor aanvang van het debat hebben Kaag en Van Rij op verzoek van de vaste commissie voor Financiën een overzicht gestuurd van de budgettaire gevolgen van de moties en amendementen die eerder en in het bijzonder vorige week tijdens de laatste reguliere vergaderdag van de Tweede Kamer voor de verkiezingen van 22 november a.s. zijn aangenomen. De Eerste Kamer stemt dinsdag 7 november over de ingediende moties.

Aandacht voor welzijn, naast welvaart

Senator Schalk (SGP) vroeg naast aandacht voor brede welvaart, vooral ook aandacht voor welzijn. Wat heb je aan welvaart als je niet ook welzijn hebt, zei hij. Hij vroeg – net als eerdere jaren – aandacht voor het verschil tussen een- en tweeverdieners: een groot verschil. Eenverdieners betalen meer belasting en hebben te maken met grotere marginale druk. Schalk stelde voor om organisaties die illegale snelwegblokkades of onwettige demonstraties organiseren een reltaks te laten betalen. Maar ook voetbalclubs moeten méér bijdragen aan excessieve politiekosten rond risicowedstrijden. Hij vroeg of de regering bereid is om te onderzoeken of zo’n reltaks haalbaar is. Schalk besloot met de constatering dat de overheidsfinanciën er nog goed bij staan, maar dat door de keuzes van het kabinet het begrotingstekort verder oploopt. Welke rekening legt het kabinet neer bij toekomstige generaties, vroeg hij.

Over de SGP
De SGP staat voor politiek bij een open Bijbel. Dat is het fundament van hun werk. Dit wijst richting en stelt grenzen.
God heeft de wereld volmaakt geschapen, maar doordat wij ons van Hem afgekeerd hebben, leven we nu in gebrokenheid waar we steeds pijnlijk mee geconfronteerd worden. In de wetenschap dat God regeert, wil de SGP verantwoordelijkheid nemen. Ze willen bijdragen aan een menswaardig leven voor iedereen, elkaar dienen en recht doen aan alle mensen.

Meer informatie over de SGP is de vinden op de website www.sgp.nl

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies