Livestream: Rabbijnen en dominees in gebed voor Israël

Vooraanstaande Israëlische rabbijnen en leden van de Knesset (het Israëlische parlement) hebben vandaag uitgeroepen tot Dag van Gebed voor Israël en het Joodse volk. Deze datum is gekozen vanwege de Joodse rouwperiode van 30 dagen, na het bloedbad in Hamas van vorige maand. 

Rabbijn Tuly Weisz, één van de initiatiefnemers, moedigt christenen aan om deel te nemen aan deze gebedsdag door vandaag Psalm 122 te bidden en daarbij “een beroep te doen op de God van Israël in oprecht gebed voor de vrede van Jeruzalem.” 

Inmiddels hebben meer dan 800 rabbijnen en dominees zich aangesloten. Vanaf 19.00 uur is er ook een livestream te volgen: 

Israel365

Israel365 organiseert een gebedsevenement in de Grote Synagoge van Jeruzalem. Het programma zal een traditionele Joodse dienst zijn met toespraken in het Engels en gebeden in zowel het Engels als het Hebreeuws.

Sprekers zijn onder anderen:
Rachel Goldberg Polin, moeder van Hersh
Generaal Amir Aviivi
Rabbijn Dr. Katriel Brander
Rabbijn Yehuda Glick
Donna Jollay
Rav Yosef Zvi Rimon
MK Kati Shitrit
Dominee Tommy Waller
Rabbijn Tuly Weisz
Muziek van Yair Levi

Ga voor meer informatie naar: https://israel365action.com/

Over stichting Christenen voor Israël

Stichting Christenen voor Israël stelt zich ten doel om christenen in Nederland bewust te maken van de betekenis van het Joodse volk in Gods handelen met deze wereld, Gods liefde voor Zijn volk en Zijn komende koninkrijk. Als Christenen voor Israël doen zij dit door het geven van betrouwbare informatie over land, volk en staat van Israël. Zij roepen christenen op tot solidariteit met Israël en wijzen elke vorm van antisemitisme af. En zij gaan hierbij uit van het gezag en de betrouwbaarheid van de Bijbel als Gods Woord. Zij steunen Israël metterdaad en zijn werkzaam in Nederlandse kerken en gemeenten.

Web: www.cvi.nl
Beeld: Videostill YouTube
Auteur: Christenen voor Israël
Actie: www.cvi.nl/brengzeterug

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies