Gerard Woerdenbag zet zich in voor christenen in Pakistan

Uit geloof dat God de winsten uit zijn bedrijf wil gebruiken voor Zijn Koninkrijk, ontwikkelt Gerard Woerdenbag diverse projecten gericht op de allerarmsten. Al 10 jaar ontwikkelt hij diverse projecten in Centraal Azië , waarvan sommige winst maken en andere alleen maar geld kosten. Dat is ook de bedoeling: Gerard ondersteunt daarmee christenen in Pakistan, die in moeilijke omstandigheden leven.

Naast de onderwijs- en werkgelegenheidsprojecten wil hij nu ook een huisvestingsproject starten. Doel is om voor goede en goedkope huisvesting te zorgen voor de mensen daar en tegelijk een mooi rendement voor investeerders hier.

Geraakt

Tien jaar geleden hoorde Gerard voor het eerst over de vervolging en problemen waar christenen in Pakistan dagelijks mee te maken hebben. Gerard: ‘Ik was op een christelijke conferentie waar een pastor uit Pakistan vertelde hoe zij als kleine minderheid tussen moslims overeind proberen te blijven. En dat niet alleen, ze dragen Gods liefde ook actief uit aan de mensen om hen heen. Ik was erg geraakt door de verhalen; door de moed en het geloof van deze mensen. Toen ik begreep dat christenen in deze regio nauwelijks gezien worden en weinig steun ontvangen uit het buitenland, voelde ik me geroepen om te helpen.

Mijn bedrijf was nog klein en groeiende. Vanaf toen ben ik mijn winst voor een groot deel in gaan zetten om deze christenen te ondersteunen. Ik heb nauw contact met christenen daar en ontvang dagelijks updates via whatsapp en email. Ik ben dankbaar dat mijn bedrijf sindsdien is gegroeid en de projecten die we hebben kunnen opzetten daarmee zijn toegenomen. Momenteel zijn we op diverse vlakken actief, zoals onderwijs, noodhulp, vrouwenconferenties en het ondersteunen van evangelisten en voorgangers.’

Sociaal ondernemen

Christenen in Pakistan vormen een kleine < 2 % van de (moslim)bevolking en worden achtergesteld. Ze leven vaak in armoede en hoeven niet te rekenen op steun van de politie of overheid. Dit maakt hen kwetsbaar voor uitbuiting en afpersing. Daarnaast is de werkloosheid hoog onder christenen. Vaak staan alleen de eenvoudige banen zoals sjouwen en schoonmaken open voor hen. Daarom zoekt Gerard steeds naar mogelijkheden om projecten op te zetten die banen creëren. Momenteel produceren ze van schapenwol (dat een restproduct is) sloffen/huisschoenen voor in Pakistan maar ook voor de export.

Ook is er een project met een boorinstallatie die waterbronnen in dorpen aanlegt. De projecten maken deel uit van Gerards onderneming. Daarnaast is een stichting opgericht waar de projecten worden ondergebracht die geen geld opleveren, zoals scholen en voedselhulp. De inkomsten voor deze stichting komen voor het grootste deel uit Gerards onderneming, maar ook uit giften van particulieren en bedrijven.

Gerard: ‘Ik probeer steeds zoekend en biddend te zijn om open te staan voor richting die God wil wijzen. De armoede kan soms overweldigend zijn, waardoor je niet weet wat je wel en niet moet steunen. Tegelijkertijd merk ik steeds dat het Gods werk is, dat Hij zijn koninkrijk bouwt.’

Huizen bouwen

In het zuiden van Pakistan, waar 1,5 jaar geleden de vreselijke overstromingen waren, maakt Gerard nu plannen voor sociale woningbouw. Het doel is tweeledig: mensen voorzien van menswaardige woningen en banen creëren. Bewoners worden na 15 jaar huur betalen eigenaar van hun huis. Voor dit project is Gerard nog op zoek naar investeerders. Dit kan zowel zakelijk als particulier, tegen een aantrekkelijk rentetarief. De investering wordt in een termijn van 15 jaar terugbetaald, met jaarlijkse rente. Gerard: ‘Doordat huurders na 15 jaar eigenaar worden van hun huis, vervalt voor hen op dat moment de woonlasten en kunnen ze dit geld aan andere dingen besteden. Bijvoorbeeld door hun kinderen te laten studeren of voor het eerst van hun leven wat te sparen. Zo kunnen zij aan de cirkel van armoede ontsnappen.’

Toekomst

Pakistan is groot en Gerard ziet dan ook mogelijkheden te over. ‘Wat ik nu kan doen is mooi, maar beperkt. Ik hoop daarom dat dit veel groter zal groeien dan alleen mijzelf. Hoe meer mensen aansluiten hoe groter het kan worden. Ik zou graag mijn team uitbreiden met mensen die ideeën hebben of willen helpen ondersteunen, ondernemers en mensen die financieel bij willen dragen.

Meer informatie en contact zoeken kan via de website christenenvoorpakistan.nl Via whatsapp-updates en email is het mogelijk om de projecten van de stichting te volgen. Op de website kun je je hiervoor aanmelden.

Web: www.christenenvoorpakistan.nl
Foto: CvP
Auteur: Joëlle Bakhuis

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies