Voor miljoenen mensen wereldwijd is een eigen Bijbel te duur

Bijbelzondag – 28 januari 2024 – heeft als thema: ‘Van waar de zon opkomt tot waar zij ondergaat.’ ‘Met deze woorden uit Psalm 113:3 staan we erbij stil dat wereldwijd mensen God kennen en prijzen. Dat schept verbinding – dankzij de Bijbel’, zegt directeur Rieuwerd Buitenwerf van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.

Het NBG stelt voor deze zondag een preekschets en materiaal voor kinderen beschikbaar via bijbelgenootschap.nl/bijbelzondag.

Bijbelzondag is bedoeld als impuls om de Bijbel open te doen, ook thuis. Sinds vorig jaar wordt deze zondag weer, net als voorheen, in januari gehouden. Dat past voor veel kerken beter in hun jaarplanning. De preekschets biedt zicht op de achtergrond van Psalm 113 en mogelijke betekenissen voor nu.

Wereldwijd samen geloven

‘Probeer eens deze Psalm te lezen’, aldus Buitenwerf. ‘Het helpt je om te ervaren dat de Bijbel vol staat met verhalen over mensen net als wij. Mensen die mooie dingen meemaken en blij zijn, maar ook mensen in moeilijke tijden. Hoe leefden zij hun leven met God? En wat kan dat voor mij betekenen?’

De Bijbel lezen

Buitenwerf onderstreept het belang van het thema van Bijbelzondag: ‘Het is heel bijzonder dat mensen wereldwijd de Bijbel lezen. Als NBG steunen we projecten in meer dan 40 landen. Als ik zo’n land bezoek en met mensen spreek, is het een feest om te ervaren dat we ons geloof delen. Zulke ontmoetingen verrijken je. Dat kun je ook ervaren in ons eigen land, bijvoorbeeld in een migrantenkerk. Ik hoop daarom van harte dat kerken op Bijbelzondag iets mogen ervaren van de rijkdom van samen geloven wereldwijd.’

Ingewikkeld

Soms heeft samen geloven een ingewikkelde kant, bijvoorbeeld rondom het slavernijverleden dat Nederland dit jaar herdenkt. Buitenwerf: ‘Het NBG heeft daarover gesproken met zijn relaties in de landen waar de slavernij zich afspeelde. De Bijbel kan helpen bij de verwerking, zoals ons boekje Geroepen om vrij te zijn laat zien. Kerken die dit onderwerp op Bijbelzondag willen bespreken, kunnen terecht in het hoofdstuk ‘Wie is mijn Onesimus?’’

Kinder- en collectemateriaal

Op de Bijbelzondag-site staat ook een programma voor de kinderdienst. Dat gaat over Psalm 8. Die vertelt net als Psalm 113 over Gods grootheid, en zegt dat zelfs kleine kinderen erover zingen. Wat roept die grootheid op bij de kinderen?

Voor miljoenen mensen wereldwijd is een eigen Bijbel te duur, of er is nog geen Bijbel in hun taal. Daar werkt het NBG aan en dat kunnen kerken steunen met een collecte.

Een concreet collectedoel is te vinden op bijbelgenootschap.nl/bijbelzondag
Auteur: Peter Siebe
Foto: © Henk-Jan Oudenampsen

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies