Flyeren voor Hamas… dit kan echt niet

“Het is onacceptabel dat in de gebouwen van een Nederlandse universiteit flyers worden uitgedeeld waarin solidariteit wordt met betuigd met de gruweldaden van Hamas in Israël. Dat daarbij bovendien wordt opgeroepen om de staat Israël te vernietigen, maakt het extra kwalijk. Dit kan echt niet.”

Dat zegt SGP-Kamerlid Roelof Bisschop. Hij reageert daarmee op het feit dat de zogenaamde ‘Students for Palestine’ in gebouwen van Universiteit Leiden flyers hebben uitgedeeld waarin Hamas openlijk wordt gesteund en wordt opgeroepen tot nóg meer geweld. Aanvankelijk nam het college van bestuur afstand van de flyeractie van Students for Palestine. Maar het lijkt erop dat diezelfde club Hamassympathisanten alsnog toestemming heeft gekregen om in de universiteit meerdere bijeenkomsten te beleggen.

impact heeft op Joodse studenten

“Je moet je voorstellen wat dit voor impact heeft op Joodse studenten. De locatie waar Students for Palestine actie hebben gevoerd is het gebouw waar veel Joodse studenten wonen. Terecht is er alom aandacht voor een veilige werk- en leefomgeving. Zeker Joodse studenten, die het toch al moeilijk hebben dezer dagen, hebben daar recht op,” aldus Bisschop.

Over de SGP

De SGP staat voor politiek bij een open Bijbel. Dat is het fundament van hun werk. Dit wijst richting en stelt grenzen. God heeft de wereld volmaakt geschapen, maar doordat wij ons van Hem afgekeerd hebben, leven we nu in gebrokenheid waar we steeds pijnlijk mee geconfronteerd worden. In de wetenschap dat God regeert, wil de SGP verantwoordelijkheid nemen. Ze willen bijdragen aan een menswaardig leven voor iedereen, elkaar dienen en recht doen aan alle mensen.

Meer informatie over de SGP is de vinden op de website www.sgp.nl

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies