NBG schenkt Bijbels aan het Leger des Heils

‘Met deze Bijbels kunnen we mensen blij maken in onze buurthuiskamers’, zei officier Anita Kamperman, programmadirecteur Geloven in de Buurt van het Leger des Heils. Bij haar werden onlangs 950 Bijbels bezorgd door Elias Agyemang, Relatiebeheerder Bijbelverspreiding van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG).

Het Leger des Heils gaat deze Bijbels verspreiden onder de ruim 130 locaties die deel uitmaken van het programma ‘Geloven in de Buurt’. ‘Dat zijn buurthuiskamers, ontmoetingswinkels, geloofsgemeenschappen en pioniersplekken waar wekelijks ruim 8.000 mensen binnenlopen voor een kopje koffie, praktische hulp of het bijwonen van diverse activiteiten. Aan de bezoekers die her komen willen we graag het goede nieuws uit de Bijbel meegeven’, zegt Kamperman. ‘Vooral de Bijbel in Gewone Taal is daar zeer geschikt voor. Een prachtige verstaanbare vertaling voor onze bezoekers. We zijn het NBG enorm dankbaar voor deze donatie.’

‘Een geweldige Bijbel’

Kamperman nam verschillende Bijbeluitgaven in ontvangst. Naast de Bijbel in Gewone Taal (BGT, zie foto) waren dat onder mee het Nieuwe Testament, Lucas in Gewone Taal en de Prentenbijbel.

Bij het NBG zijn in overleg Bijbels beschikbaar voor missionaire organisaties, tegen een lage prijs of als schenking. Daardoor kunnen ook mensen in moeilijke omstandigheden kennis nemen van de hoopvolle boodschap van Gods liefde. Vorig jaar schonk het NBG 3.000 exemplaren van de BGT aan het Justitiepastoraat, om uit te delen aan gevangenen. Dat wordt gewaardeerd, bleek uit de reportage die het NBG onlangs in de gevangenis van Heerhugowaard maakte. De gedetineerden noemden de BGT ‘een geweldige Bijbel, want daarin kun je alles begrijpen.’

Web: www.bijbelgenootschap.nl
Foto: Leger des Heils
Auteur: Peter Siebe

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies