Zout bijt schoon

Weet Magazine – Misschien studeer je biologie en wil je tegelijkertijd vasthouden aan datgene wat de Bijbel leert. Dan heb je het moeilijk. Je zult de confrontatie aan moeten gaan met andersdenkenden. Niet-christenen, maar ook christenen. Want hoeveel zijn er niet die zeggen dat zij het evolutiegeloof prima kunnen combineren met hun christen-zijn? Het lijkt prima samen te gaan, maar is dat zo?

Wie probeert miljoenen jaren van dood en verderf te vereenzelvigen met de geschiedenis van Genesis, doet water bij de wijn als hij de Bijbel leest. Zou dat evolutieproces de manier zijn waarop God de hemel en de aarde schiep, met alles erop en eraan? Als je ‘ja’ antwoordt, schuift de tweede vraag naar voren: Welke rol speelt Christus dan nog als Verlosser?

Vierduizend jaar van elkaar verwijderd

Hebben die vragen dan iets met elkaar te maken, zul je zeggen? In eerste oogopslag lijkt het misschien van niet. Genesis en de evangeliën liggen minimaal vierduizend jaar van elkaar verwijderd. Toch zegt Paulus wat anders. Als de dood lang vóórdat Adam zondigde heel normaal was, wat heeft Christus dan gedaan? Ons verlossen van de dood? Waar is Zijn kruisigingsdood en opstanding dan goed voor? Paulus wijst ons op de rol van Christus. In zijn brief aan de Romeinen (hoofdstuk 5) en aan de Korinthiërs (1 Kor. 15:21) wordt de zonde van de eerste Adam direct verbonden met het verlossingswerk van de laatste Adam, Jezus Christus.

Maar mag je dan op geen enkel vlak water bij de wijn gieten? Moet dan alles letterlijk worden genomen wat er in Genesis staat? Laten we stiekem toch een beetje water bij de wijn doen. Eens kijken wat er dan gebeurt…

Zondvloed

Laten we zeggen dat de zondvloed een lokale overstroming was in plaats van een wereldwijde. Er zijn wetenschappers die daar hun bewijzen voor hebben gevonden. Maar het probleem is: wat vandaag waar is, kan morgen door diezelfde wetenschap weer worden ontkracht. Dan luidt de conclusie: ‘De aanname die we deden, bleek niet te kloppen. We trekken een andere uit de kast.’ En zo gaat het onderzoek verder…

Wereldomvattend

Wil je je daarop blindstaren? Waarom een wetenschappelijke onzekerheid zwaarder laten wegen dan het overgeleverde Woord van God? Als je dat doet, loop je onherroepelijk tegen onoverkomelijke problemen aan bij de uitleg van Bijbelteksten. Want als de zondvloed niet wereldomvattend was, waarom zaten er dan vogels aan boord? Die konden in zo’n geval toch gewoon naar een droge plek vliegen? Waarom zaten er überhaupt dieren aan boord als die konden overleven buiten het overstroomde gebied? En waarom gaf God de regenboog? Hij zou Zijn belofte om nooit meer met een vloed te straffen reeds talloze malen hebben gebroken als deze plaatselijk was.

Houvast

Geloof in wetenschappelijke onzekerheden maakt Gods Woord tot een leugen. Beter is om wetenschappelijke gegevens in een model te plaatsen dat Bijbels is. De zondvloedgeologie biedt daarvoor houvast. Je kunt de feiten laten zoals ze zijn en je zult zien dat ze een opmerkelijk helder licht werpen op datgene wat God al in Zijn Woord openbaarde.

Een zoutend zout zijn

Je hoeft je niet te schamen voor Gods Woord. Je hoeft de Bijbel niet met een korreltje zout te nemen. Christus draagt je op om iets heel anders met zout te doen. Je moet zelf een zoutend zout zijn in deze wereld (Mat. 5:13). Zout prikt. Strooi het maar eens in een wond. Dat gaat tegen het vlees in, maar het bijt wel schoon.

Over de auteur

Johan Démoed is eindredacteur van het populairwetenschappelijke tijdschrift Weet Magazine. Deze column verscheen in een eerdere uitgave van dat blad.
Meer weten over Weet Magazine?
Ga dan naar weet-magazine.nl
of abonneer je via weet-magazine.nl/abonneren

Tekst: Johan Démoed
Foto: © Henk-Jan Oudenampsen
Web: www.weet-magazine.nl

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies