Piet van Midden: Het gesprek tussen Joden en christenen bevorderen

Christenen voor Israël – Veel christenen hebben de mond vol over Israël en de Joden, maar hebben nog nooit een Jood in levenden lijve ontmoet, laat staan gesproken. Vandaag in de studio iemand die het belangrijk vindt om het gesprek tussen Joden en christenen te bevorderen. Juist in deze tijd waarin Israël in oorlog is.

Ds. Piet van Midden is predikant, universitair emeritus-docent Hebreeuws én voorzitter van het OJEC, het Overlegorgaan van Joden en Christenen.

Over het OJEC

OJEC staat voor ‘Overlegorgaan van Joden en Christenen in Nederland’. OJEC staat dus allereerst voor gesprek, en dat is niet vrijblijvend. Officiële vertegenwoordiger van christelijke en joodse kerkgenootschappen ontmoeten elkaar op het OJEC-platform. Uitganspunt is respect voor de ander. De basis is gelijkwaardigheid. Alle bij het OJEC aangesloten instellingen beschouwen de staat Israël als een fundamenteel element van de joodse identiteit.

Het OJEC is het overlegorgaan van joden en christenen in Nederland. In deze organisatie komen officiële vertegenwoordigers van christelijke en joodse kerkgenootschappen (en daarnaast nog enige andere joodse organisaties) bijeen om te spreken over zaken van wederzijds belang. Dat gebeurt met respect voor de identiteit van de ander, op basis van volstrekte gelijkwaardigheid. De bij het OJEC aangesloten instellingen van joodse en van niet-joodse zijde beschouwen – naast religie en andere aspecten van het jodendom – de staat Israël als een fundamenteel element van de joodse identiteit.

Web: www.cvi.nl/actueel
OJEC: www.ojec.org
Foto: videostill YouTube CVI

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies