Een stijgende zeespiegel en een reddingboot

Column – Bovenstaande foto heb ik gemaakt toen de reddingboot Suzanna met zijn bemanning enkele dagen in mijn woonplaats waren in het kader van promotionele aktiviteiten. Ik ga over een reddingboot schrijven.

De ark van Noach

Nee, geen gewone reddingboot. Het is misschien wel wereldwijd de bekendste reddingboot die er is geweest. De afmetingen waren enorm en de bemensing was uiterst gering. Misschien gaat er nu wel een lichtje bij je branden. Inderdaad, ik heb het over de ark van Noach.

Wat denk je dat de mensen gedacht zullen hebben toen Noach op een bepaalde dag  met het bouwen van de ark begon. In velden nog wegen water te bekennen en die zonderling begin daar met de bouw van een kolossaal schip. Ik vermoed dat menigeen gedacht zal hebben ‘Die man is niet goed snik. Wie doet er nou zoiets stoms?”

In opdracht van God

Waarom Noach dat deed? Omdat God hem daarvoor de opdracht had gegeven. En waarom kreeg Noach die opdracht van God. Omdat Noach in de ogen van Godrechtvaardig was. Niet dat Noach zichzelf rechtvaardig vond. Nee, God noemde hem rechtvaardig omdat Noach en de zijnen zich hielden aan wat God van hen verwachtte. De rest van de mensen die toen leefden hadden geen boodschap aan God. Die hadden misschien van zichzelf wel de indruk dat zij rechtvaardig waren. Zij gaven ieder het zijne, hielpen anderen die hulp nodig hadden en werd er een beroep op hen gedaan dan waren ze niet te beroerd om een handje uit te steken. Volgens hen was er niets op hen aan te merken. Zij hielden weliswaar geen rekening met God. Maar in die God geloofden zij niet.

En dan komt die opdracht aan Noach. Hij begint de boot te bouwen. Wat een klus! Al die tijd hebben de mensen Noach dag in dag uit aan het werk gezien. Ik vermoed dat er menige spottende opmerking is gemaakt. Uiteindelijk is de ark gereed. Noach, zijn vrouw, zijn zonen en hun vrouwen gaan aan bord en alle dieren die God de opdracht had gegeven in de richting van de ark te vertrekken en aan boord te gaan. En dan doet Noach de deur van de ark achter zich op slot. Nee!!! God doet de deur op slot en er kan niemand meer in.

Aanvankelijk zal dit geen reden tot paniek bij de mensen hebben gegeven. Maar dat veranderde toen het onafhankelijk begon te regenen en alles onder water kwam te staan. De ark begon te drijven en droeg zijn ‘bemanning’ veilig over de kolkende watermassa. En de anderen? Zij verdronken stuk voor stuk. Afschuwelijk.

God sluit de deur

Waar ik op wil wijzen is dat Noach op bevel van God de ark bouwde, een boot, een reddingboot en dat God op de dag die Hij daarvoor had bepaald de deur daarvan sloot!!

Lieve mensen, de tijd van genade is spoedig voorbij. De tijd waarin je de toevlucht tot God kunt nemen voor je eeuwig behoud. De tijd om zo gezegd ‘aan boord te gaan van de Reddingboot’. Dit is natuurlijk een beeld. Christus en het werk dat Hij heeft volbracht is de enige ‘Reddingboot’ waarin je voor tijd en eeuwigheid veilig bent.

Wanneer is de tijd voorbij om ‘aan boord te gaan?’ Op de dag die God daarvoor heeft bepaald. En die dag is de dag waarop de Heere Jezus terugkomt. Dan is de genadetijd voorbij en gaat de deur voor altijd op slot. De wederkomst van de Heere Jezus is aanstaande. De deur staat dus nog open. Gods geduld met deze wereld is nog niet op. Hij vertraagt de wederkomst. En waarom? “… omdat Hij niet wil dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen”(2 Petrus 3:9)

Denk eens aan dit voorbeeld als je iets leest over een stijgende zeespiegel en neem tijdig je toevlucht.

Willem van Leiden

PS

Weet je dat het woord ‘genade’ in de geschiedenis van Noach voor het eerst in de bijbel voorkomt? In Genesis 6:8 lezen we “Maar Noach vond genade in de ogen van de Heere”. Dat geeft voor mij de geschiedenis van Noach en de ark een extra dimensie.

Tekst en foto: Willem van Leiden

Van de auteur verscheen het boek: Dan wil ik wel naar de hemel!
De columns in dit boek zijn in 2022 gepubliceerd op ChristelijkNieuws.nl.
ISBN 978-94-91888-10-6, 144 pagina’s, gebonden, prijs € 19,50
Verkrijgbaar in de webshop: www.erismeer.nl

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies