Amir Tsarfati: Waarom wordt het volk Israël wereldwijd aangevallen?

De vraag die iedereen zich stelt is: “Hoe komt het dat zoveel mensen wereldwijd in opstand komen om dit land en het volk Israël te vernietigen zonder aanwijsbare reden sinds het begin van de geschiedenis?”

Ik geloof dat het antwoord nergens anders te vinden is dan in de Bijbel zelf. In het Boek der Psalmen geeft Psalm 83 naar mijn mening het antwoord op al deze vragen. De Bijbel zegt in Psalm 83: “Zwijg niet, o God. Houd uw vrede niet in. En wees niet stil, o God. Want zie, Uw vijanden maken tumult. En zij die U haten, hebben hun hoofd opgeheven.” De vijanden van God en zij die God haten zijn ergens op uit, maar ze kunnen niet vechten tegen de levende God, de God van Israël.

“Daarom hebben zij listig overleg gepleegd tegen Uw volk. En samen overlegd tegen Uw beschermelingen. En zij hebben gezegd: ‘Kom, en laat ons hen uitroeien tot een natie, opdat de naam van Israël niet meer zal worden herdacht.'”

Poging om God te bestrijden

En zo kunnen we zien dat de strijd gaat tussen de vijanden van God en degenen die God haten. In hun poging om God te bestrijden, komen ze uit tegen Zijn volk, Zijn beschermelingen, Israël. En hun overduidelijke doel is om de naam Israël af te snijden zodat er niet meer aan herinnerd zal worden.

Het gebed van Asaf in Psalm 83 herinnert ons eraan dat er “niets nieuws onder de zon” is (Prediker 1:9). Satan verzet zich altijd tegen wat God doet voor en door Zijn volk. Of het nu gaat om Israël of de kerk, de vijand zwerft rond als een brullende leeuw op zoek om het volk van God te verslinden.

Psalm 2:1-5

‘Waarom woeden de heidenvolken en bedenken de volken wat zonder inhoud is? De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de HEERE en tegen Zijn Gezalfde: Laten wij Hun banden verscheuren en Hun touwen van ons werpen! Die in de hemel woont, zal lachen, de Heere zal hen bespotten. Dan zal Hij tot hen spreken in Zijn toorn, in Zijn brandende toorn hun schrik aanjagen.’

De huidige oorlog in Israël is de eeuwenoude afwijzing van de Heer en Zijn gezalfde in een poging om de banden van Gods gezag te verbreken en elke verplichting aan Hem af te werpen.

Psalm 83:4-5

‘Zij beramen listig een heimelijke aanslag tegen Uw volk en beraadslagen tegen Uw beschermelingen. Kom, zeiden zij, laten wij hen uitroeien, zodat zij geen volk meer zijn en aan de naam van Israël niet meer gedacht wordt.’

Wat de Psalmist schreef in Psalm 2 en Asaf bad in Psalm 83 is wat we vandaag de dag zien. Satan probeert mensen tegen Israël op te hitsen om hen af te snijden van het feit dat ze een natie zijn, omdat God door Amos zei dat ze nooit meer ontworteld zouden worden als Hij hen terugbracht uit de volken waarheen Hij hen verstrooide (Amos 9:14-15).

Ik zal een omkeer brengen in de gevangenschap van Mijn volk Israël. Zij zullen de verwoeste steden herbouwen en bewonen, zij zullen wijngaarden planten en de wijn ervan drinken, zij zullen tuinen aanleggen en de vrucht ervan eten. Ik zal hen in hun land planten, en zij zullen nooit meer weggerukt worden uit hun land, dat Ik aan hen gegeven heb, zegt de HEERE, uw God.

Degene die in de hemelen zit, lacht om hun pogingen tegen Hem en Zijn Gezalfde. Zijn Gezalfde is Jezus, de Heilige van Israël, de Verlosser van de wereld, de Koning der koningen en Heer der heren, de Zoon van David, de heldere Morgenster!

De laatste voorbereidingen

We zijn getuige van wat zeer waarschijnlijk de laatste voorbereidingen zijn voor Satans vijandige overname van de wereld. Zijn “man der zonde, de zoon des verderfs” staat hoogstwaarschijnlijk in de coulissen te wachten op zijn kortstondige kans om over de wereld te heersen. We zouden ook het toneel kunnen zien voor de oorlog van Ezechiël als de vijandigheid jegens de Joden escaleert. Satan is tenslotte een opportunist en zit achter de mentaliteit die ervoor zal zorgen dat deze coalitie het lef en de rechtvaardiging zal hebben om Israël binnen te vallen.

Onze harten breken

Terwijl onze harten breken voor de natie Israël en voor deze verwarde wereld, moeten we onthouden dat we het einde van het verhaal kennen. We weten dat Israël niet ontworteld zal worden. We weten dat er geen tweestatenoplossing komt. En we weten dat Rusland, Turkije, Iran, Libië en Soedan verslagen zullen worden als ze samenzweren tegen de Heer en Zijn Gezalfde. God zal niet zwijgen over Zijn uitverkoren volk en het land dat Hij hen door een onvoorwaardelijk en eeuwig verbond heeft gegeven. Dit weten we ook:

1 Tessalonicenzen 5:9

‘Want God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen van de zaligheid, door onze Heere Jezus Christus.’

We naderen het einde van de generatie waarin Gods uitverkoren volk weer werd verzameld in hun nationale thuisland. Binnen die generatie valt de Tijd van Jakobs benauwdheid, ook bekend als de 70e week van Daniël en de Grote Verdrukking. Dit is een tijd van Gods wereldwijde toorn, waar wij als wedergeboren christenen geen afspraak mee hebben.

Hosea 5:15
‘Ik ga en keer terug naar Mijn woonplaats, totdat zij zich schuldig weten en Mijn aangezicht zoeken. In hun benauwdheid zullen zij Mij ernstig zoeken.’

De gebeurtenissen die we vandaag de dag zien plaatsvinden met betrekking tot Israël zijn een glimp van het welig tierende antisemitisme dat in de Verdrukking de boventoon zal voeren. Toch zal deze tijd van ellende de overlevende een derde van de Joden ertoe brengen om eindelijk Jezus van Nazareth te zien als de Heilige van Israël, hun Messias.

Psalmen 122:6: Bid voor de vrede van Jeruzalem: “Mogen zij voorspoedig zijn die U liefhebben.”

Blijf bidden voor Jeruzalem en de Joden om de enige bron van ware vrede te leren kennen, de Vredevorst, Jezus van Nazareth, die Christus de Heer is.

Kom toch snel Heer Jezus,

Amir Tsarfati

Amir Tsarfati is een geboren Israëli en voormalig majoor in het Israëlisch leger (IDF). Hij is de oprichter en directeur van Behold Israel. Dit is een non-profitorganisatie die Bijbels onderwijs geeft door middel van rondleidingen, conferenties en social media. En vanuit een Bijbels en profetisch gezichtspunt nieuws en informatie over Israël biedt.

Amir is getrouwd en heeft vier kinderen. Zijn huis in Noord-Israël kijkt uit over de vallei van Megiddo (Armageddon). Dit is een voortdurende herinnering aan de opdracht die hij van de Heer gekregen heeft om vanuit de Bijbel onderwijs te geven over Gods plannen voor de eindtijd.

Lees meer over dit onderwerp op de website van Amir Tsarfati: beholdisrael.org
Deze tekst is vertaald vanuit de nieuwsbrief van Amir van maandag 20 november.

Meer berichten van Amir zijn te vinden op: 
YouTube: www.youtube.com
Telegram:  t.me/beholdisraelchannel
Facebook:  facebook.com/beholdisrael
Instagram: instagram.com/amir.tsarfati

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies