Chris Stoffer en André Flach: Focus op familie, MKB en onderwijs

Ook tijdens deze uitzending van Studio SGP is er naast het tafelgesprek ook de rubriek ‘Hoe zit dat nu eigenlijk?’ en de vaste onderdelen, zoals ‘Politiek bij een open Bijbel’ en kijkersvragen. In deze uitzending een boeiend gesprek met Chris Stoffer, André Flach, Mariëlle Huijser-Vlot (mede-eigenaar van bakkerij Vlot en moeder) en Martijn Bik (docent Groen op het Van Lodenstein College).

Sprekers:

  • Chris Stoffer (lijsttrekker SGP)
  • André Flach (Kandidaat nummer 3 SGP)
  • Mariëlle Huijser-Vlot (mede-eigenaar van bakkerij Vlot en moeder)
  • Martijn Bik (docent Groen op het Van Lodenstein College)

SGP over Basis- en voortgezet onderwijs

Leerlingen die extra zorg nodig hebben, krijgen dat zoveel mogelijk binnen de context van het reguliere onderwijs. Voor gevallen waarbij het voor de betreffende leerlingen beter is om niet binnen het reguliere onderwijs mee te draaien, moeten voldoende plaatsen in het speciaal onderwijs beschikbaar zijn. Indicatiestelling en zorgverlening voor zorg en onderwijs dienen zo spoedig mogelijk geïntegreerd te worden.

Het basis- en voortgezet onderwijs is van fundamentele betekenis voor de vorming en ontwikkeling van kinderen. In het onderwijs moet zoveel mogelijk worden aangesloten bij de capaciteiten en aanleg van de kinderen. Tegelijk blijft onderwijs in groepsverband van grote (sociale) betekenis. In het onderwijs moet veel aandacht worden besteed aan basisvaardigheden als taal en rekenen. Ook dient er een royaal ruimte te zijn voor vormende vakken, zoals godsdienst, geschiedenis en media-educatie. Waarden en normen verdienen in het gehele onderwijs veel aandacht en fatsoensnormen moet strikt gehandhaafd worden.

Het is belangrijk dat de keuze voor vmbo, havo en vwo in de brugklas niet te snel wordt gemaakt. De eindtoets is vooral nuttig voor het bepalen van een goede plek in het voortgezet onderwijs. Meer gewicht dient deze toets niet te krijgen. De SGP is er niet voor om de selectie voor vmbo, havo of vwo pas plaatsvinden na een aantal jaren gezamenlijke onderbouw te laten plaatsvinden. Er komt geen landelijke, verplichte tussentijdse toets in het voortgezet onderwijs.

De overheid moet voor allerlei interessante en belangrijke thema’s, zoals het omgaan met de natuur of programmeren, niet meteen nieuwe vakken verplichten. Het is aan scholen om te kijken of en hoe dit in het onderwijsaanbod gestalte kan krijgen.

SGP over bedrijfsleven

Ondernemers zijn de trekpaarden van onze economie. En dan gaat het niet eerst en alleen over grote concerns, maar nog veel meer en vooral over mensen in het midden- en kleinbedrijf, waaronder familiebedrijven die al generaties lang bestaan.

Bedrijven zorgen voor banen. Ze leveren waardevolle producten en diensten. Ze exporteren veel en zorgen zo voor een positieve betalingsbalans. Zonder mensen die risico’s durven te nemen en hard werken, zouden we wel in kunnen pakken. Den Haag en Brussel zouden dat best wel eens meer mogen waarderen! Bijvoorbeeld door minder regeltjes en de regels die wel nodig zijn af te stemmen op de praktijk.

Ons land staat voor allerlei uitdagingen. De bevolking vergrijst. De werkloosheid is nog te hoog. We willen een goede, maar ook betaalbare gezondheidszorg. We moeten energie besparen. Productie moet schoner worden. Willen we al die uitdagingen aan kunnen, dan kan dat niet zonder bedrijven die investeren in de toekomst, in nieuwe technieken en mogelijkheden. De overheid moet deze ondernemers een duwtje in de rug geven.

Over de SGP
De SGP staat voor politiek bij een open Bijbel. Dat is het fundament van hun werk. Dit wijst richting en stelt grenzen. God heeft de wereld volmaakt geschapen, maar doordat wij ons van Hem afgekeerd hebben, leven we nu in gebrokenheid waar we steeds pijnlijk mee geconfronteerd worden. In de wetenschap dat God regeert, wil de SGP verantwoordelijkheid nemen. Ze willen bijdragen aan een menswaardig leven voor iedereen, elkaar dienen en recht doen aan alle mensen.

Meer informatie over de SGP is de vinden op de website www.sgp.nl

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies