De Nederlandse schapenhouderij zit in een diepe crisis

De Nederlandse schapenhouderij zit in een diepe crisis door de ziekte blauwtong. Inmiddels 50.000 schapen zijn bezweken aan de ziekte. De totale schade in de sector wordt al geschat op 20 miljoen euro.

SGP- Europarlementslid Bert-Jan Ruissen dringt in Brussel daarom aan op vergoeding voor de getroffen schapenhouders. Dit kan uit het crisisfonds in de EU-landbouwbegroting, wat juist bedoeld is om boeren te helpen bij dit soort marktverstoringen.

“De compensatie kan helpen om de schapenhouders en de sector te helpen voortbestaan”, zegt Ruissen. “De schapenhouderij levert ook een belangrijke bijdrage aan onderhoud van natuur en landschap in ons land.”

Ruissen wees de Europese Commissie donderdag op de enorme schade in de schapenhouderij tijdens een vergadering van de Europarlementscommissie voor Landbouw over het crisisfonds. De Directeur-Generaal voor Landbouw van de Europese Commissie antwoordde dat hij de kwestie-blauwtong nog niet kende, maar dat hij dit gaat bespreken met zijn collega’s.

Vaccin

Om verder druk te zetten op de zaak, dient Ruissen vrijdag ook schriftelijke vragen oin bij de Europese Commissie. Daarin vraagt Ruissen ook hoe de EU kan bijdragen aan de beschikbaarheid van een vaccin voor blauwtongvirus.

Bert-Jan Ruissen

Bert-Jan Ruissen (1972) is sinds 2 juli 2019 lid van het Europees Parlement, als lid van de fractie van Europese Conservatieven en Hervormers. Hij was lijsttrekker van de SGP bij de Europese verkiezingen 2019. De heer Ruissen was coördinerend beleidsambtenaar landbouw en innovatie op het ministerie van Economische Zaken en fractievoorzitter van de SGP in de gemeenteraad van Krimpen aan den IJssel. In het Europees Parlement is de heer Ruissen lid van de commissie landbouw en plattelandsontwikkeling en de commissie visserij.

Twitter: twitter.com/SGPnieuws 
YouTube: youtube.com/SGPnieuws   
Meer informatie: www.eurofractie.sgp.nl
Auteur: Bert-Jan Ruissen – Kees Bos
Afbeelding: Videostill Twitter

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies