Don Ceder wil nieuwe aanpak problematiek jongeren: Breken en opbouwen

Kamerlid Don Ceder presenteerde zijn manifest ‘Breken en opbouwen’ in Amsterdam. Het manifest richt zich op het doorbreken van vicieuze cirkels van criminaliteit en schulden waarin veel jongeren in kwetsbare situaties belanden. Don Ceder sprak met Pastor William Boateng en Diana Sardjoe door over dit onderwerp.

Don Ceder is zelf twee jaar Kamerlid voor de ChristenUnie. Hij maakt zich al langer hard voor deze groep, zowel vanuit Den Haag als vanuit Amsterdam, toen hij in de gemeenteraad zat. De uitnodiging voor gesprek met Sardjoe en Boateng kwam voort uit hun achtergronden. Sardjoe richtte de stichting ‘De Moeder is de Sleutel’ op, waarbij ze werkt met moeders van de groep jongeren waarover dit manifest gaat. Pastor Boateng zat zelf in een vicieuze cirkel en gaf zijn leven na een radicale keuze een compleet andere wending. Met deze gesprekspartners kreeg het manifest van Ceder een gezicht.

Persoonlijke verhalen

Tijdens het gesprek werd met het delen van de persoonlijke verhalen van Boateng en Sardjoe duidelijk wat het belang van dit manifest is. ‘Jullie ervaringen met de overheid en jullie verwachtingen van de samenleving herken ik’, aldus Don Ceder tijdens het gesprek. ‘Als ChristenUnie verwachten we niet alles van de overheid. Bij het omzien naar elkaar ligt een grote taak voor ons als samenleving, gefaciliteerd door een warme, laagdrempelig faciliterende overheid’, vervolgt Ceder.

Overheid moet ‘warm’ zijn

Het is precies die warme overheid waarvoor Sardjoe in haar betoog pleit: ‘een faciliterende overheid moet ‘warm’ zijn. Niet met opschrijfboekjes, professionals en telkens wisselende hulpverleners. Maar iemand die betrokken is en vanuit een warm hart iets wil en kan betekenen voor jongeren.’ Iets wat onderschreven wordt door Pastor Boateng: ’Om te kunnen breken met zo een cirkel, moeten jongeren kunnen vertrouwen op de overheid. Juist daar zie je nu een wantrouwen richting de overheid. Dat moet echt anders.’

10 maatregelen

Ceder presenteerde 10 maatregelen om te voorkomen dat jongeren kwetsbaar worden en in een vicieuze cirkel van schulden, criminaliteit, dakloosheid en jeugdzorg terecht komen. Bij veel jongeren gebeurt dit bijvoorbeeld door het ontbreken van een vader- of moederfiguur. Hij wil investeren in huizen van ontmoeting en ondersteuning bij opvoeding voor ouders. Maar ook het afschaffen van de zoekperiode in de Participatiewet voor jongeren en het creëren van een veilige uitstapmogelijkheid uit een crimineel circuit.

Een komma

De presentatie eindigde niet met een punt, maar met een komma: ‘Ik wil hier de komende periode concreet vervolg aan geven. Met concrete voorstellen ga ik in Den Haag aan de slag, voor een warme overheid en een krachtige samenleving.’

Web: www.christenunie.nl
Foto: © Henk-Jan Oudenampsen
Auteur: Tim Kuijsten

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies