Johan van der Ham: Het leed in Zuid-Israël is met geen pen te beschrijven

Christenen voor Israël – Vanaf morgen worden vijftig gegijzelde vrouwen en kinderen stapsgewijs vrijgelaten. Een staakt-het-vuren zal dan ook naar verwachting ingaan. De families van de gijzelaars leven tussen hoop en vrees. Johan van der Ham was recent in Israël, hij ontmoette deze families, en bezocht de getroffen dorpen en steden in Zuid-Israël. En de politieke arena in Den Haag is sinds gisteren veranderd. Wat betekent dit voor Israël en voor onze Joodse gemeenschap?

Stichting Christenen voor Israël

Stichting Christenen voor Israël stelt zich ten doel om christenen in Nederland bewust te maken van de betekenis van het Joodse volk in Gods handelen met deze wereld, Gods liefde voor Zijn volk en Zijn komende koninkrijk. Als Christenen voor Israël doen zij dit door het geven van betrouwbare informatie over land, volk en staat van Israël. Zij roepen christenen op tot solidariteit met Israël en wijzen elke vorm van antisemitisme af. En zij gaan hierbij uit van het gezag en de betrouwbaarheid van de Bijbel als Gods Woord. Zij steunen Israël metterdaad en zijn werkzaam in Nederlandse kerken en gemeenten.

Web: www.cvi.nl
Beeld: Videostill YouTube
Auteur: Christenen voor Israël
Actie: www.cvi.nl/brengzeterug

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies