Concert voor Israël in de Grote kerk in Apeldoorn

Vandaag, zaterdag 25 november, hoopte Christenen voor Israël een prachtig slotconcert van 75 jaar Israël te geven in de Grote Kerk in Apeldoorn. Om 75 jaar Israël te vieren, dat voelt nu wel heel wrang. Israël verkeert in een diepe en intense oorlog. Een oorlog die zij zelf niet koos. Als christenen zijn we nu geroepen naast het Joodse volk te staan om hen te ondersteunen en bemoedigen. En dat willen we dan ook doen op zaterdag 25 november in Apeldoorn.

We komen als christenen bij elkaar om te zingen tot eer van de God van Israël, maar ook om elkaar te bemoedigen en om te bidden voor Israël. De avond is online te volgen via deze livestream. Tijdens de avond luisteren we en zingen we prachtige liederen ter bemoediging van Israël en opbouw van het geloof. Ds. Willem J.J. Glashouwer zal een overdenking houden en we bidden voor de vrede van Jeruzalem.

De koren en musici van deze avond zijn:

  • Ronald IJmker, orgel
  • Mark Brandwijk, piano
  • Noortje van Middelkoop, panfluit
  • Marcel van der Poel & Gilad Nezer
  • Hineni Symfonie Orkest o.l.v. Ilia Belianko
  • Het Groot Samengesteld Holland-Koor, bestaande uit: Holland-Koor Shaare Zedekkoor Maranathakoor Praise the Lord (Notter) Looft den Heer (Nottor) Praise Him (Dordrecht) CRK Voices (IJsselmuiden)

Het concert is volgeboekt, maar het is vanaf 20:00 uur ook te volgen via de livestream:

Stichting Christenen voor Israël

Stichting Christenen voor Israël stelt zich ten doel om christenen in Nederland bewust te maken van de betekenis van het Joodse volk in Gods handelen met deze wereld, Gods liefde voor Zijn volk en Zijn komende koninkrijk. Als Christenen voor Israël doen zij dit door het geven van betrouwbare informatie over land, volk en staat van Israël. Zij roepen christenen op tot solidariteit met Israël en wijzen elke vorm van antisemitisme af. En zij gaan hierbij uit van het gezag en de betrouwbaarheid van de Bijbel als Gods Woord. Zij steunen Israël metterdaad en zijn werkzaam in Nederlandse kerken en gemeenten.

Web: www.cvi.nl
Beeld: Videostill YouTube
Auteur: Christenen voor Israël
Actie: www.cvi.nl/brengzeterug

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies