SGP: weg met de wegwerpmaatschappij

Op Black Friday publiceerde de Raad voor Leefomgeving en Infrastructuur (RLI) een indringend rapport over de wegwerpmaatschappij. We consumeren erop los. Veel spullen worden na kortstondig gebruik echter weer afgedankt en belanden op afvalbergen her en der in de wereld. Met bijbehorende negatieve gevolgen voor milieu en grondstoffenvoorraden.

De Raad ziet in de politiek een blinde vlek voor de wegwerpmaatschappij. Er is toenemende aandacht voor verduurzaming en circulariteit, maar in het beleid krijgt het tegengaan van de wegwerpmaatschappij nog weinig aandacht. De Raad pleit voor onder meer het sturen op een langere levensduur van producten, hergebruik en hoogwaardige recycling en voor ontmoediging van stuntprijzen.

Dat moet anders

De SGP herkent de problematiek die de adviesraad aansnijdt. Vroeger kochten mensen kwaliteit en gingen meubels en apparaten vaak lang mee. Tegenwoordig worden veel meer en goedkope producten aangeschaft, met een korte levensduur. Dat moet anders. De SGP gaat graag met het kabinet in debat over de maatregelen die de RLI voorstelt. Zo pleit de SGP voor het goedkoper maken van arbeid en het zwaarder belasten van grondstoffengebruik en voor een btw-vrijstelling voor reparatiediensten.

Strategische adviescollege

De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) is het strategische adviescollege voor regering en parlement op het brede domein van de fysieke leefomgeving. De raad stelt jaarlijks een werkprogramma op dat wordt vastgesteld door de ministers van IenW, EZK, LNV en BZK.
De raad is onafhankelijk en adviseert gevraagd en ongevraagd over hoofdlijnen van beleid inzake de duurzame ontwikkeling van de leefomgeving en infrastructuur. De Rli werkt op de (fysieke) beleidsterreinen van de ministeries van IenW, EZK, LNV en BZK.

Velden waarover de raad adviseert zijn:

 • wonen
 • ruimtelijke ordening
 • milieu
 • klimaat
 • water
 • landbouw
 • natuur
 • voedsel (kwaliteit)
 • verkeer en vervoer
 • ruimtelijk-economische ontwikkeling
 • energie-infrastructuur
 • externe veiligheid

Met een integrale benadering en advisering op strategisch niveau wil de raad bijdragen aan de verdieping en verbreding van het politiek en maatschappelijk debat en aan de kwaliteit van de besluitvorming.

Web: www.sgp.nl
Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli): www.rli.nl
Foto: © Henk-Jan Oudenampsen

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies