Boeren op de Veluwe slaan handen ineen om stikstofprobleem op te lossen

Family7 – Boeren in het Gelderse Oosterwolde slaan de handen ineen om in balans met de natuur te boeren. Hun plannen om een deel van het lokale stikstofprobleem op te lossen, zijn ingediend bij de Provincie Gelderland, maar een jaar later hebben ze nog steeds niet gehoord. Aan tafel bespreken we dit met Freek Rebel, Provinciaal Statenlid voor de ChristenUnie.

Ondanks dat Freek is opgegroeid buiten Gelderland, heeft hij Gelderse roots. Maar bovenal voelt hij zich verbonden met het Gelderland met prachtige natuur, diverse streken en mooie culturen.
Freek: ‘Ik woon met mijn gezin in het mooie Nijkerk, op de grens van Gelderland met Utrecht en Flevoland. Naast het werk voor de provincie ben ik werkzaam voor de gemeente Almere. Want de samenleving maak je samen. Daar moet je met elkaar hard voor werken. Om die reden zet ik mij in voor datgene wat kwetsbaar is: zowel voor de mens als de natuur. In mijn vrije tijd loop ik graag hard of kun je mij met het gezin aan of op het water vinden met een kite of zeilboot.’

Lees hieronder de reactie op 14 juni 2022 van de ChristenUnie Gelderland om stikstofprobleem op te lossen

In de brieven die vrijdag 10 juni door de ministers van Landbouw en Stikstof & Natuur naar de Tweede Kamer gestuurd zijn, gaat het veel over doelen en percentages met betrekking tot het verminderen van stikstofuitstoot. Hierdoor kan het beeld ontstaan dat de stikstofcrisis vooral een abstract tekentafelprobleem is, wat door de agrarische sector opgelost moet worden.

Herstellen balans welvaart en natuur. Maar het gaat bij stikstof niet alleen om natuur, het gaat ook om welvaart.

De natuur hebben we gekregen om goed te bewaren en te benutten. Doordat onze welvaart maar blijft stijgen, zijn we over de grenzen van de natuur heen gegaan. We hebben met elkaar als samenleving de opgave om de balans tussen de schepping die we van God in beheer hebben gekregen en onze welvaart te herstellen. En dat gaat pijn doen.

Alle sectoren moeten bijdragen

De landbouwsector zal volgens de Haagse plannen de hardste klappen moeten opvangen, maar de verandering in de landbouw heeft niet het gewenste effect, als we niet óók radicaal anders om leren gaan met uitstoot door industrie, luchtvaart, scheepvaart, transport en particulieren. Ook moeten natuurbeheerders een extra inspanning leveren om de natuur te bewaren en herstellen. Perspectief bieden aan de boeren is wat ons betreft cruciaal, zij zijn namelijk ook de sleutel voor herstel van natuurbeheer.

Gelderse boeren zijn wat ons betreft de belangrijkste dragers van het Gelderse landschap en de natuur.

Financiële steun

Als boeren hun verantwoordelijkheid nemen om natuurherstel mogelijk te maken, moeten wij als samenleving: overheid, particulieren en bedrijven, hen de kans geven om dat te doen. Dat er in de bedrijfsvoering van boeren zaken anders moeten is onvermijdelijk. Maar als we van boeren vragen om een verandering in hun bedrijfsvoering door te zetten, moeten we hen ook de middelen geven om dat te kúnnen doen. Boeren die tegelijk een gedeelte van het natuurbeheer voor hun rekening nemen, moeten hiervoor een eerlijke vergoeding krijgen van de overheid. Consumenten moeten bereid zijn om voor eerlijk geproduceerd voedsel, ook een eerlijke prijs te betalen. En het beschikbaar houden van voldoende grond is noodzakelijk voor de opgave waar de boeren voor staan.

PAS-melders legaliseren

Daarnaast hebben we nog een harde voorwaarde voor de Haagse minister: er moet voor de transformatie van de landbouw eerst recht gedaan worden aan de PAS-melders. Deze bedrijven en gezinnen leven sinds 2019 in onzekerheid over hun bestaansrecht door falend overheidsbeleid.

Deze situatie heeft al veel te lang geduurd en moet per direct worden hersteld. Bedrijven die te goeder trouw hebben gehandeld moeten met voorrang worden gelegaliseerd.

Gezamenlijke aanpak

Voor de oplossing van het stikstofprobleem geloven wij in de aanpak die Gelderland al drie jaar kiest: een gezamenlijk plan in samenspraak en samenwerking met alle sectoren. Die aanpak heeft in Gelderland geleid tot breed draagvlak in de politiek en bij de betrokken sectoren en dat willen we niet verliezen: alleen ga je het hardst, maar samen kom je het verst. Wij verwachten van het Rijk dat deze aanpak ook wordt gewaardeerd en dat onze plannen kunnen rekenen op financiële ondersteuning.

Boeren van grote waarde

Wij voelen ons als ChristenUnie in Gelderland dan ook verantwoordelijk om te vechten voor een rechtvaardig en haalbaar plan om de doelstellingen te halen. Want als er ergens een plek is waar vanuit de historie slim en effectief met de toekomst om gegaan is dan is het de FoodValley wel. Boeren zijn nog steeds van grote waarde. Ze hebben een belangrijke plek in de FoodValley. Dat bestaansrecht hebben ze, en wat ons betreft houden ze dat.

Web: www.gelderland.christenunie.nl
Auteur: Family7 en ChristenUnie Gelderland
Foto: Videostill YouTube
Uitgelicht: www.family7.nl

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies