EU wil afspraken voor bedrijven om schendingen van mensenrechten te voorkomen

Anja Haga: De buitenlandcommissie heeft met een overweldigende meerderheid voor een rapport gestemd met aanbevelingen voor het VN-verdrag over internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. Namens de EVP-fractie was ik medeonderhandelaar over dit rapport.

Het is belangrijk dat de EU ook actief deel gaat nemen aan de onderhandelingen binnen de VN over dit bindend verdrag. Europa heeft zelf recent ambitieuze wetgeving aangenomen om binnen de EU maatschappelijk verantwoord ondernemen te bevorderen. Dat elan kunnen we ook op VN-niveau inbrengen.

Schendingen voorkomen of verhelpen

Bedrijven moeten hun uiterste best doen om mensenrechtenschendingen in hun ketens te voorkomen of te verhelpen. Ook moeten internationale afspraken ervoor zorgen dat slachtoffers in staat worden gesteld hun recht te halen. Daarbij moeten we wel oog houden voor wat we redelijkerwijs van bedrijven kunnen verwachten. Tijdens de onderhandelingen over dit rapport hebben we over deze punten gebalanceerde afspraken kunnen maken.

Tevreden

Enerzijds ben ik erg tevreden dat in het rapport is opgenomen dat slachtoffers de mogelijkheid krijgen om een beroep te doen op rechtssystemen. Elk mens moet zijn brood kunnen verdienen onder betrouwbare en veilige arbeidsvoorwaarden. Ook is het belangrijk dat bedrijven hun verantwoordelijkheid nemen in het gezond houden van de natuur.

Veel bedrijven gaan goed met hun werknemers om

Anderzijds is het goed de tekst van het rapport gebalanceerd is, want het is natuurlijk niet de bedoeling dat we bedrijven bij voorbaat als criminelen behandelen. Veel bedrijven gaan goed met hun werknemers om. Onterechte claims aan bedrijven moeten dan ook worden voorkomen. Bovendien hebben we ook willen voorkomen dat de regelgeving voor kleine bedrijven onhaalbaar zou worden.

Het rapport is in de buitenlandcommissie aangenomen met 46 stemmen voor, 3 tegen en 7 onthoudingen. Later zal er ook nog plenair over dit rapport gestemd worden.

Over Anja

Anja Haga (1976) is Europarlementariër namens de ChristenUnie. Ze is een christen met een groen hart en leeft plasticvrij. Haga zet zich met haar werk in voor geloofsvrijheid, een groen, plasticvrij Europa en een humaan migratiebeleid. In het Europees Parlement is Haga lid van de mensenrechten- en visserijcommissie en lid van de delegatie voor relaties met Zuid-Aziatische landen. Daarnaast is ze plaatsvervangend lid van de buitenlandcommissie en de delegatie voor relaties met de Mashreq-landen.

De ChristenUnie is aangesloten bij de christendemocratische EVP-fractie(Europese Volkspartij) en lid van de ECPM (European Christian Political Movement).

Auteur: Anja Haga
Web: www.eurofractie.nl
Foto: Toff-fotografie / Tobias Huizing

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies