Ds. Henk Poot: God zal de Kerk de vraag stellen: Waar was je?

Komende zondag is de eerste zondag in Advent. Wat wordt dit voor kerst? Vrede op aarde lijkt heel ver weg, zeker na de afgelopen 8 weken in Israël waarin het land een afschuwelijke tijd meemaakt. In de kerk gaat het vaak over onszelf en onze relatie met God. Gaat het evangelie alleen daarover of is er meer? Sara van Oordt-Jonckheere in gesprek met ds. Henk Poot.

Einde staakt-het-vuren

Het staakt-het-vuren tussen de IDF en de terreurbewegingen in Gaza is voorbij. Ruim een uur voordat het bestand zou aflopen op vrijdagmorgen, ging het luchtalarm in het gebied rond Gaza af en moesten de inwoners van Israëlische steden en dorpen daar naar de schuilkelders rennen. Rond middernacht op donderdag werd al de eerste schending van het bestand door Hamas geregistreerd. Boven de stad Netivot werd een onbemand vliegtuig neergeschoten door Iron Dome. Dit gebeurde kort voordat de laatste zes vrijgelaten gijzelaars in Israël arriveerden.

Pamflet

De IDF’s eerste reactie op de feitelijke schending van het bestand door Hamas kwam kort na zes uur vanmorgen. Er zijn pamfletten uitgeworpen boven Khan Younis, het Hamas bolwerk in Zuid-Gaza, waarin stond dat de bewoners onmiddellijk moesten evacueren. Het pamflet bevatte een kaart waarop safe zones waren aangegeven. Direct daarna was het luchtruim boven Gaza vol met het geluid van vliegtuigen en drones en begonnen de eerste bombardementen door de IAF, de Israëlische luchtmacht.

De grondstrijdkrachten maken zich op

Hamas en Palestijnse Islamitische Jihad reageerden met salvo’s raketten, die tot nu toe slechts op het gebied rond Gaza zijn afgeschoten. De grondstrijdkrachten hervatten ondertussen hun operaties in het noorden van Gaza, waar nog een klein gebied is dat onder de controle is van Hamas. Elders begonnen troepen zich op te maken voor een operatie in Khan Younis in het zuiden van Gaza, waar Hamas zijn voornaamste bases heeft en waar de top van de organisatie zich schuilhoudt. Eén van die bases is gevestigd onder het Nasser ziekenhuis in Khan Younis. Gebouwen rond het ziekenhuis zijn vanmorgen door de IAF gebombardeerd. Ook werden er bombardementen uitgevoerd op de stad Rafah bij de grens met Egypte.

Stichting Christenen voor Israël

Stichting Christenen voor Israël stelt zich ten doel om christenen in Nederland bewust te maken van de betekenis van het Joodse volk in Gods handelen met deze wereld, Gods liefde voor Zijn volk en Zijn komende koninkrijk. Als Christenen voor Israël doen zij dit door het geven van betrouwbare informatie over land, volk en staat van Israël. Zij roepen christenen op tot solidariteit met Israël en wijzen elke vorm van antisemitisme af. En zij gaan hierbij uit van het gezag en de betrouwbaarheid van de Bijbel als Gods Woord. Zij steunen Israël metterdaad en zijn werkzaam in Nederlandse kerken en gemeenten.

Web: www.cvi.nl
Beeld: Videostill YouTube
Auteur: Christenen voor Israël
Actie: www.cvi.nl/brengzeterug

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies