Wat is de mens

Voel jij je ook zo? Telkens als ik de maan kijk, raak ik gefascineerd! Een mooie volle maan brengt me vreugde. En als ik naar de sterren kijk, ben ik ontroerd door de oneindige uitgestrektheid van het heelal, het ontelbare aantal sterren en hun orde.

Maar ik ben nogal onwetend als het op astronomie aankomt! Het enige sterrenbeeld dat ik met enige zekerheid kan herkennen en vinden is de “Grote Beer”, oh ja, en ik kan ook Venus herkennen, de zogenaamde avondster.

Kraters

Een tijdje geleden was het weer eens een heldere avond, de maan was net op en stond groot en helder aan de hemel. Dus pakte ik mijn statief en camera en nam wat foto’s. En de foto’s versterkten mijn fascinatie voor de maan, omdat je details op het maanoppervlak heel goed kon herkennen. Hoe groot zouden deze kraters in werkelijkheid zijn?

De maan maakt deel uit van “ons” zonnestelsel – en alles in dit zonnestelsel beweegt in een bewonderenswaardige orde, en zonder deze orde zou ons leven hier op aarde niet mogelijk zijn.

Geen toeval

Dit is geen blind toeval, maar onze Schepper heeft alles in ons zonnestelsel op elkaar afgestemd zodat wij hier op aarde kunnen leven. David zegt in Psalm 8 in de verzen 4 en 5a vol verbazing: “Als ik Uw hemel zie, het werk van Uw vingers, de maan en de sterren, die U hun plaats gegeven hebt, wat is dan de sterveling, dat U aan hem denkt…?”

Enorme universum

Hoe bewust zijn we ons van hoe klein onze aarde is in het enorme universum en hoe oneindig klein wij mensen zijn? “Zie, de volken worden beschouwd als een druppel aan een emmer, als een stofje op de weegschaal.” zegt Jesaja in hoofdstuk 40:15 – maar hoe beangstigend belangrijk vinden wij mensen onszelf in vergelijking daarmee! We verbeelden ons dat we alles kunnen verklaren en redeneren meteen onze Schepper, de eeuwige en heilige God, weg. Ons favoriete beeld van God is dat van een oude, mild lachende man geworden die zeker niet meer van alles op de hoogte is.

‘Ik zag God nergens’

God mag er niet zijn, want dan zouden we aan Hem verantwoording en rekenschap moeten afleggen voor onze daden. God mag er niet zijn, omdat we niet langer geconfronteerd willen worden met de kwestie van de zonde. Voor de moderne mens is alles wat hem beperkt in zijn vrijheid en levenslust nu zonde geworden!
De eerste man in de ruimte, de Sovjet kosmonaut Yuri Gagarin, zou gezegd hebben: Ik was in de ruimte, maar ik zag God nergens! Als hij dat echt gezegd heeft, dan is het moeilijk om zijn veronderstelling serieus te nemen. Want het hele universum is een openbaring van de wijsheid van de schepping van onze God!

Davids vraag: “Wat is de mens dat U aan hem denkt …?” is daarom volkomen gerechtvaardigd! Als volken als een druppel aan een emmer worden beschouwd, wat is een individueel mens dan?

Menselijke maatstaven

Als je naar deze dimensies kijkt, is een enkel persoon gewoon verwaarloosbaar! Absoluut betekenisloos! Maar menselijke maatstaven tellen niet bij God, bij HEM geldt Zijn maatstaf! En Zijn plan geldt! En dit plan bepaalt dat we bij onze Schepper moeten zijn en contact met HEM moeten hebben.

Contact

De eerste vorm van contact – God bezocht Adam en Eva in de hof van Eden – werd verbroken en onmogelijk gemaakt door de mens en door de zonde! Maar God had al een nieuw, beter plan en ik ben altijd ontroerd als ik eraan denk dat dit geen goedkoop “plan B” was. God wilde meer dan een bezoekje in de koelte van de dag in de Hof van Eden – Hij wilde ons voor eeuwig bij Hem hebben. Daarom werd God mens in Jezus en stierf Hij in onze plaats de meest vernederende en wrede dood die mensen zich konden voorstellen! Maar het kruis van Golgotha was niet het einde, zoals de Joden destijds hoopten, maar het begin van een ongeëvenaard succesverhaal!

Onbelangrijke mensen bestaan niet

Dit succesverhaal bestaat alleen omdat er voor onze God geen onbelangrijke mensen bestaan! En ook al lijken we nogal klein en onbelangrijk vergeleken met de rest van de schepping – voor God is ieder mens die leeft zo waardevol dat Hij voor het kruis zou hebben gekozen, zelfs als er maar één mens door gered zou worden. Maar tot eer en glorie van onze Heer Jezus is het aantal verlosten op Golgotha onmetelijk geworden! Ben jij al één van hen?

Lars Krüger

Lars Krüger woont samen met zijn vrouw in Duitsland en is een groot liefhebber van de natuur. Hij is actief in de plaatselijke evangelische gemeente. Regelmatig is Lars met zijn fotocamera te vinden in de natuurgebieden rond zijn woonplaats. Voor deze site schrijft hij over zijn belevenissen en ervaringen en trekt hij mooie parallellen met gedeelten uit de Bijbel. Vertaling: redactie christelijknieuws.nl

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies