Overheid draait geldkraan voor ontwikkelingswerk flink dicht

Agnes Kroese & Simone Schoemaker over bezuinigingen op ontwikkelingswerk. Ontwikkelingshulp ligt onder vuur. De Nederlandse overheid draait de geldkraan flink dicht voor ontwikkelingssamenwerking. En dat terwijl deze projecten volgens hulporganisaties juist kunnen helpen om migratie te voorkomen. De bezuiniging op ontwikkelingswerk van ruim 3 miljard euro komt hard aan. Aan tafel Simone Schoemaker van Red een kind en Agnes Kroese van Dorcas.

Simone Schoemaker

Simone Schoemaker is Manager Communicatie en Fondsenwerving bij hulporganisatie Red een Kind: Ik vertel graag verhalen die raken en die zorgen voor betrokkenheid. Juist in kwetsbaarheid, in kleine verhalen en in ontmoeting zit kracht. Ik geloof dat ieder mens uniek en waardevol is en het waard is om gezien te worden. Het kan niet zo zijn dat we leven in een wereld vol kloven; een kloof tussen arm en rijk, tussen Nederland en het buitenland, tussen kansen en tegenslag en tussen recht en onrecht. Laten we samen opstaan tegen het onrecht van armoede, dwang, geweld, uitzichtloosheid en uitbuiting. Zowel in Nederland als ver daar buiten. Samen kunnen we zorgen voor echte verandering; het kan namelijk wel.

Over Red een Kind

Red een Kind is een christelijke, internationale ontwikkelingsorganisatie, in 1968 opgericht in Nederland. Red een Kind geeft toekomst aan kinderen in armoede, hun familie en hun hele omgeving. We werken daarbij samen met verschillende Nederlandse, internationale en lokale organisaties. Red een Kind geeft toekomst aan kinderen in armoede, hun familie en hun hele omgeving.
Web: www.redeenkind.nl

Agnes Kroese

Agnes Kroese is algemeen directeur bij hulporganisatie Dorcas. Ze is als landendirecteur Zuid-Soedan al sinds 2019 actief betrokken bij Dorcas. Agnes heeft in de humanitaire en ontwikkelingssector diverse functies bekleed en heeft een bewezen staat van dienst. Agnes: ‘Van dichtbij heb ik ervaren wat het werk van Dorcas betekent voor mensen die achtergesteld worden. De verandering bij individuen en het opbloeien van gemeenschappen geeft hoop en motiveert mij. Ik wil mijn kennis en ervaring inzetten om Dorcas verder te ontwikkelen en te professionaliseren, zodat we – samen met iedereen die betrokken is bij het werk van Dorcas – nog meer levens structureel kunnen verbeteren.’

Over Dorcas

Dorcas is een christelijke organisatie voor noodhulp en internationale samenwerking. Dorcas investeert in duurzame verandering in het leven van mensen die achtergesteld worden, en werkt in Oost-Europa, Oost-Afrika en het Midden-Oosten. Hier investeert zij in veerkrachtige gemeenschappen, waarin iedereen kan meedoen. Bij een ramp of crisis verleent Dorcas noodhulp en draagt bij aan wederopbouw. Tegelijkertijd investeert Dorcas in structurele oplossingen voor armoede en uitsluiting.
Web: www.dorcas.nl

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies