Bert-Jan Ruissen: Stel de Europese Green Deal bij want boeren zijn wanhopig

“Boeren zijn wanhopig. Dat zien we aan de protesten overal in Europa. Maar de Europese Commisie lijkt niet te begrijpen dat de Green Deal de grote reden is dat boeren geen toekomst meer zien.” Dat zei Bert-Jan Ruissen (SGP) woensdag in de Europarlementscommissie voor Landbouw tegen EU-commissaris Maros Sefcovic, verantwoordelijk voor de Green Deal.

Ruissen doelde vooral op de stapeling van wetten en regels uit de Green Deal, een pakket van tientallen maatregelen voor met name landbouw.

Ruissen riep op om té ambitieuze doelen uit de Green Deal bij te stellen. Hij dacht met name aan de gewasberschermings verordening. “Het Europees Parlement heeft daar een duidelijk standpunt over ingenomen. Wat ons betreft, moet die worden ingetrokken!”

Bert-Jan Ruissen

Bert-Jan Ruissen (1972) is sinds 2 juli 2019 lid van het Europees Parlement, als lid van de fractie van Europese Conservatieven en Hervormers. Hij was lijsttrekker van de SGP bij de Europese verkiezingen 2019. De heer Ruissen was coördinerend beleidsambtenaar landbouw en innovatie op het ministerie van Economische Zaken en fractievoorzitter van de SGP in de gemeenteraad van Krimpen aan den IJssel. In het Europees Parlement is de heer Ruissen lid van de commissie landbouw en plattelandsontwikkeling en de commissie visserij.

Wat is de Europese Green Deal?

De Europese Green Deal is een pakket beleidsinitiatieven dat de EU moet helpen met de groene transitie, met als einddoel klimaat­neutraliteit in 2050. De Green Deal ondersteunt de omvorming van de EU tot een eerlijke en welvarende samenleving met een moderne en concurrerende economie.

Er wordt ingezet op een holistische en sector-­overschrijdende aanpak: alle relevante beleidsterreinen moeten bijdragen tot het uiteindelijke klimaatdoel. Het pakket omvat initiatieven rond klimaat, milieu, energie, vervoer, industrie, landbouw en duurzame financiering, die nauw met elkaar verweven zijn.

De Europese Green Deal is in december 2019 door de Commissie gelanceerd en de Europese Raad heeft er tijdens zijn bijeenkomst in die maand nota van genomen. De transitie naar klimaat­neutraliteit zal belangrijke kansen bieden, zoals potentieel voor economische groei, voor nieuwe bedrijfsmodellen en markten, en voor nieuwe banen en technologische ontwikkeling.

Twitter: twitter.com/SGPnieuws 
YouTube: youtube.com/SGPnieuws   
Meer informatie: www.eurofractie.sgp.nl

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies