Stem christelijk – Rem Europa

Onder de slogan ‘Stem christelijk. Rem Europa’ wil de SGP zich de komende vijf jaar in het Europees Parlement inzetten voor christelijke waarden, een bescheiden Europa en ruimte voor ondernemerschap. Vanmorgen presenteerden we ons conceptprogramma voor de Europese verkiezingen in perscentrum Nieuwspoort.

De SGP zet zich in voor meer christelijke waarden en minder EU. Lijsttrekker Bert-Jan Ruissen: “Europa moet terug naar haar christelijke wortels en zich beperken tot haar kerntaken.”

Spannend

Er is de partij veel aan gelegen deze boodschap uit te blijven dragen. Het worden voor de SGP spannende verkiezingen. Nu er niet langer sprake is van een gezamenlijke lijst met ChristenUnie, dienen we de vereiste circa 180.000 stemmen voor een zetel ‘op eigen kracht’ te behalen. De SGP staat op het Europese toneel steeds vaker vrijwel alleen met haar helder christelijke geluid. Het gaat bij deze verkiezingen echt ergens om. Om het behoud van een Bijbels geluid in Brussel. Speerpunten Tijdens de persconferentie spraken naast de partijvoorzitter en de lijsttrekker ook drie mensen uit de praktijk: ervaringsdeskundige Bonicia Reijke over pro-life, VGS-beleidsadviseur Christiaan Bijl over de vrijheid van onderwijs en Agractie-voorzitter Bart Kemp over ruimte voor de boer.

Voor christelijke waarden

De SGP staat voor christelijke waarden als gerechtigheid, gelijkwaardigheid, oog hebben voor elkaar en rentmeesterschap. We signaleren dat de EU een seculiere agenda uitrolt over haar lidstaten, zelfs op terreinen waarop ze niet bevoegd is, zoals gezinsbeleid en abortus. De SGP zet zich ook in Europa in voor het prille leven. We verzetten ons dan ook tegen het verheffen van abortus tot mensenrecht. De SGP stemt tegen draagmoederschap en gedwongen erkenning van huwelijken van hetzelfde geslacht. We vragen aandacht voor vervolgde christenen, antisemitisme en Israël als thuishaven voor Joden. We zijn blij met de benoeming van een gezant geloofsvrijheid waarvoor Bert-Jan Ruissen zich lang heeft ingezet.

Terug naar de kerntaken

Wat ooit begon als economische samenwerking, is doorgeschoten tot diepgaande politieke integratie op een ongekend aantal terreinen. We zien geen voordeel in een Verenigde Staten van Europa. De SGP pleit voor een EU die teruggaat naar haar kerntaken. Alleen samenwerking bij grensoverschrijdende kwesties, waarbij het met name gaat om handel maar ook om migratiestromen en vervuiling. De EU moet er voor Nederland zijn en niet andersom. Wat de SGP betreft gaat er een streep door plannen voor verdere integratie, zoals EU-belasting, digitale euro en digitale identiteit, en bemoeit de EU zich niet of nauwelijks met zaken als onderwijs, sociaal beleid, zorg en cultuur.

Ruimte voor ondernemerschap

De SGP zet zich in voor flinke verlichting van de regeldruk voor ondernemers. De EU moet haar belofte nakomen om voor elke nieuwe regel tenminste een andere regel te schrappen. De SGP wil boeren en vissers weer de ruimte geven: geen windmolens meer op belangrijke visgronden, wolvenbeheer (waarop Ruissen sterk zichtbaar is geweest) en meer balans in natuurbeleid. We vinden dat het midden- en kleinbedrijf betere en gemakkelijkere toegang moet krijgen tot EU-investeringsfondsen.

Het programma wordt vastgesteld op het verkiezingscongres dat de partij op D.V. 10 februari belegt in Nijkerk. We gaan een belangrijke campagne tegemoet. Mogen we op uw steun en gebed rekenen?

Bert-Jan Ruissen

Bert-Jan Ruissen (1972) is sinds 2 juli 2019 lid van het Europees Parlement, als lid van de fractie van Europese Conservatieven en Hervormers. Hij was lijsttrekker van de SGP bij de Europese verkiezingen 2019. De heer Ruissen was coördinerend beleidsambtenaar landbouw en innovatie op het ministerie van Economische Zaken en fractievoorzitter van de SGP in de gemeenteraad van Krimpen aan den IJssel. In het Europees Parlement is de heer Ruissen lid van de commissie landbouw en plattelandsontwikkeling en de commissie visserij.

Twitter: twitter.com/SGPnieuws 
YouTube: youtube.com/SGPnieuws   
Meer informatie: www.eurofractie.sgp.nl
Auteur: D. van Meeuwen / partijvoorzitter
Conceptprogramma: sgp.nl/verkiezingsprogramma
Kandidatenlijst: sgp.nl/verkiezingen
Beeld: SGP Peter Smit

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies