Liederen Ria Borkent samengebracht op cd

Psalmen voor Nu, Paas- en Kerstoratoria, vertalingen van Bach-koralen, psalmen voor kinderen, liederen over de schepping… In de afgelopen 35 jaar kwam er een bracht scala aan liedteksten uit de pen van Ria Borkent. Onlangs zijn deze gebundeld in een boek, maar ook opgenomen op cd. Het is zelfs een dubbel-cd geworden met veel werk dat ze samen met componist Dirk Zwart maakte.

De 225 nummers die onlangs in de bundel ‘Een vogel is er thuis’ zijn samengebracht, zijn slechts een selectie van haar werk. Ze zijn voorzien van eenstemmige melodieën. Tegelijkertijd verscheen er ook een begeleidingsbundel bij Muziekuitgeverij Nootzaak waarin onder andere de akkoorden staan. Op de gelijknamige dubbel-cd staan 44 liederen. En op de eerste cd is een selectie van het werk dat ze met componist Dirk Zwart maakte te vinden. Op de tweede cd staan liederen die geschreven zijn samen met andere componisten zoals Peter Sneep, Henk Vogel en Adriaan Koops.

Veelzijdig

De bundel laat de veelzijdigheid van Ria Borkent zien. De Nederlandse schrijfster en dichteres maakt zowel seculiere als religieuze poëzie. Haar liedteksten worden regelmatig gezongen in kerken en tijdens concerten. Ze gebruikt hedendaagse taal die krachtig is, gericht op een brede doelgroep. Haar teksten hebben een zekere eenvoud, maar zijn wel beeldend. Rekeninghoudend met de diverse doelgroepen waarvoor ze schrijft, probeert ze niet te veel omhaal van woorden te gebruiken en aan te zetten tot nadenken.

Dirk Zwart

Met componist Dirk Zwart werkt Ria Borkent al jaren samen. Bekend werden de oratoria zoals ‘Het Lam dat ons doet leven’ waarvoor zij Zwarts melodieën van tekst voorzag. Het interessante is dat Zwart en Borkent voor de dubbel-cd vooral voor andere liederen hebben gekozen omdat die uit de oratoria al eerder op cd zijn verschenen. “Van de 40 liederen op mijn melodieën die Borkent in haar bundel heeft opgenomen, was een aantal al eerder op cd verschenen. Slechts enkele daarvan heb ik ook opgenomen op deze nieuwe cd”, vertelt Zwart. Het gaat om ‘Loof God! Mijn ziel en zinnen’ en ‘Christus in het graf geborgen’ en drie van de zes Ik Ben-liederen. Deze laatstgenoemde nummers gaan over uitspraken van Jezus zoals ‘Ik ben de weg’. “De andere zijn nog niet eerder op cd opgenomen en sommige zijn heel recent.” Soms had Dirk Zwart ze getoonzet voor koor, maar ze nu van een melodie voorzien die geschikt is voor gemeentezang in een kerkdienst.

Eigentijdse klassieke kerkmuziek

Het album is uitgebracht door de Stichting Nieuwe Kerkmuziek. “De Stichting is opgericht om eigentijdse klassieke kerkmuziek te ondersteunen en te promoten. Vernieuwing in aansluiting bij de traditie”, legt Zwart uit. “Op het gebied van liedteksten is Ria Borkent iemand die nieuwe teksten schrijft, in de lijn van de traditie, maar met de bedoeling het geloof naar onze huidige tekst te vertalen. In haar liedbundel staan zowel eigentijdse liederen in de klassieke kerkliedtraditie als meer door de lichte muziek geïnspireerd werk. Voor het maken van deze dubbel-cd koos ik welbewust alleen voor de klassieke(re) kerkliederen. Dat ligt in de lijn van de doelstelling van de Stichting Nieuwe Kerkmuziek.”

Actueel

Bij de cd zit een boekje met alle liedteksten. Er staat ook een interview in met Ria Borkent. Ze vertelt hierin hoe ze de liederen geselecteerd heeft voor de bundel met 225 teksten. “Van de uitgever kreeg ik ruimte voor een bundel van 400 bladzijden. Ik moest selecteren en schreef ook nieuw werk over Bijbelse thema’s die de actualiteit raken, over gerechtigheid en rijk en arm. Alles bundelen zou niet verstandig zijn. Er is werk van 30 jaar geleden dat nu niet meer zo past. ” Ze keek hierbij vooral naar de bruikbaarheid voor het zingen in de gemeente.

Vrede

Het lied ‘Hoe kan er in de wereld vrede zijn’ verscheen naar aanleiding van het uitbreken van de oorlog in de Oekraïne.” Het begint met deze regels: “Hoe kan er in de wereld vrede zijn wanneer gerechtigheid en recht niet tellen? Wanneer soldaten sneuvelen in pijn en burgers schuilen in verborgen kelders?”  
Het lied ‘Ken je het schijnsel van de zon’ gaat over het klimaat en ‘Laat me niet arm zijn en niet rijk’ over armoede en rijkdom. “Het zijn thema’s die urgenter zijn geworden in mijn denken gedurende mijn leven.”

Het album is alleen rechtstreeks te bestellen bij de Stichting Nieuwe Kerkmuziek via de website www.kerkmuziek.nu of via het sturen van een mail naar info@kerkmuziek.nu voor 15 euro per stuk.

Auteur: Rosanne de Boer
Beeld: Kerkmuziek
Bestellingen: www.kerkmuziek.nu
Meer info: www.riaborkent.nl

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies