Asher Intrater bij Petach Tikvah in Hooghalen 

Voor een grotendeels jong publiek sprak de Messiasbelijdende voorganger en pionier Asher Intrater afgelopen zondagavond 28 januari jl. bij Stichting Petach Tikvah in Hooghalen. Het terrein van de stichting ligt op een steenworp afstand van herinneringscentrum kamp Westerbork. Asher sprak op de avond van Holocaust Remembrance Day.

In Israël is hij bekend als de stichter van ‘Revive Israel’ (een discipelschapcentrum) en ‘Tikkun International’ (een samenwerkingsverband van Messiaanse gemeenten). Daarnaast is hij o.a. bestuurslid van de Messianic Alliance of Israel. Hij deed voor enkele ontmoetingen ons land aan, waaronder deze avond.

Waarom woeden de volken

Het thema voor de avond kwam uit Psalm 2:1-6. ‘Waarom woeden de volken en bedenken de volken wat zonder inhoud is? De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de HEER en tegen Zijn Gezalfde: Laten wij Hun banden verscheuren en Hun touwen van ons werpen! Die in de hemel woont, zal lachen, de Heer zal hen bespotten. Dan zal Hij tot hen spreken in Zijn toorn, in Zijn brandende toorn hun schrik aanjagen. Ik heb Mijn Koning toch gezalfd over Sion, Mijn heilige berg.’ 

Waarom lijkt het alsof de hele wereld gek geworden is? Waarom verbinden ‘linkse’ groepen, voorvechters van homorechten en lhbtq, zich met jihadistische groeperingen die daarvan juist niets moeten hebben? Het antwoord ligt volgens Asher in rebellie. Rebellie tegen de God van Israël, rebellie tegen de Zoon van God, maar ook rebellie tegen het land en het volk dat God zelf heeft uitgekozen.

Rebellie tegen Gods Gezalfde 

Asher vertelt hoe hij als Joodse Harvard-student zocht naar antwoorden op belangrijke levensvragen. Hij dacht: ‘ik heb het nu ver geschopt, maar waar leef ik eigelijk voor? Als ik straks gesetteld ben en van alles heb bereikt, ga ik dood. En trouwens, iedereen gaat dood. De wereld is als een denderende trein die regelrecht op een afgrond aanstormt, maar niemand in die trein lijkt zich daarom te bekommeren. Er zijn luxe coupé’s en 2e of 3e klasse coupé’s, maar uiteindelijk is iedereen op weg naar hetzelfde zinloze doel.’

Toen hij uiteindelijk zover kwam dat hij als Jood de Evangeliën ging lezen, ging er een nieuwe wereld voor hem open. Hij ontmoette een Persoon die totaal anders was dan hij had gedacht. Er volgde echter nog een anderhalf jaar durende worsteling om zich ook echt aan die Persoon gewonnen te geven. Want in elke mens schuilt een rebel.

Vanuit Psalm 2 werkte hij verder uit dat er rebellie bestaat op verschillende niveau’s: er is rebellie tegen God de Vader (we willen Hem niet als Schepper), rebellie tegen de Koning (Jezus) en rebellie tegen Gods heilige berg. Veel Joden strijden voor de berg, maar kennen de Koning (nog) niet. Maar veel christenen kennen wel de Koning, maar zien totaal het belang van ‘de berg’ niet in.

Stijd op drie niveau’s

Tegelijkertijd zien we dat er een strijd gaande is. Die wordt ook uitgevochten op drie niveau’s: militair (ondanks de beschuldigingen van genocide heeft het Israëlische leger van alle legers de hoogste morele code), informatief (er is een enorme mediaoorlog bezig, vooral tegen het bestaansrecht van Israël), maar vooral ook geestelijk (de strijd tegen de boze machten in de hemelse gewesten). Als gelovigen buiten het land Israël hebben we vooral te maken met de informatieoorlog én kunnen we ook geestelijk in gebed meestrijden. Een bijzonder effect van de oorlog is dat vele jonge mensen in Israël naar God gaan roepen, zeker zij die als soldaten de strijd ingaan. Maar het is uiteindelijk de Leeuw van Juda die al het kwaad en al de rebellie overwint.

Zo bemoedigde Asher de aanwezigen (waaronder ook ouderen) om in een steeds donkerder wereld moedig mee te strijden in de kracht van de Leeuw van Juda.

Tekst en foto: Sybe de Vos

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies