Opdat

Column – Op bovenstaande foto staat de synagoge van Shilo in Israël. Hij heeft de vorm van de tabernakel. Niet zo gek als je weet dat de tabernakel destijds jaren in Shilo heeft gestaan. De column gaat over de wens van God te midden van Zijn volk te wonen.

Citaat

Eerst een citaat  uit Exodus 29:42-46: “Het moet een voortdurend brandoffer zijn, al uw generaties door, bij de ingang van de tent van ontmoeting, voor het aangezicht van de Heere. Daar zal Ik u ontmoeten om daar met u te spreken. Daar zal Ik dan de Israëlieten ontmoeten, en zij zullen door Mijn heerlijkheid geheiligd worden. Dan zal Ik de tent van ontmoeting en het altaar heiligen. Ik zal Aäron en zijn zonen heiligen om voor Mij als priester te dienen. Ik zal dan te midden van de Israëlieten wonen, en Ik zal hun tot een god zijn. En zij zullen weten, dat Ik de Heere, hun God ben, Die hen uit het land Egypte geleid heeft, opdat Ik in hun midden zal wonen. Ik ben de Heere, hun God.”

Opdat Ik in hun midden zal wonen

De column heeft de titel ‘Opdat’ meegekregen omdat dit woord voor komt in het volgende vers “Die hen uit het land Egypte geleid heeft, opdat Ik in hun midden zal wonen.” Deze woorden hebben mij aangesproken. Ik heb altijd gedacht dat God Zijn volk uit Egypte heeft verlost om hen naar het Beloofde Land te brengen. Dat is natuurlijk ook zo. In de geschiedenis van Mozes bij de brandende braamstruik staat immers: “Daarom heb Ik gezegd: Ik zal u uit de onderdrukking van Egypte leiden naar het land van de Kanaänieten, de Hethieten, de Amorieten, de Ferezieten, de Hevieten en de Jebusieten, naar het land dat overvloeit van melk en honing.” Maar kennelijk had God nog een tweede doel om Zijn volk uit Egypte te leiden “opdat (dat wil zeggen ‘met het doel dat’ WvL) Ik in hun midden zal wonen.” Vanaf het begin was het de wens van God bij Zijn volk te wonen en met hen op te trekken. Niet in een luxe paleis, maar in een eenvoudige tent (tabernakel = tijdelijk verblijf). Dat God vanaf het begin duidelijk maakt dat het Zijn wens is te midden van Zijn volk te wonen maakt mij stil.

Intrek nemen

In gedachten gaan we een aantal eeuwen verder en komen in de tijd dat de Heere Jezus hier op aarde leefde. Van Hem hebben we onder meer de volgende uitspraak: “Als iemand Mij liefheeft, zal hij Mijn woord in acht nemen; en Mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen naar hem toe komen en bij hem intrek nemen.” (Johannes 14:23)

Ik weet dat ik eerder over dit onderwerp heb geschreven en toch brengt het mij elke keer tot grote verwondering, Dat God, die vanaf het begin het einde kent – dus ook alles wat er fout zal gaan – , de wens heeft bij Zijn verbondsvolk te wonen en dat honderden jaren later de woorden van de Heere Jezus klinken dat God de Vader en Hij intrek bij een gelovige nemen, is te groot voor mij om te begrijpen. Kan het closer? God de Vader en God de Zoon ‘tabernakelen’ bij een door Hen geliefd kind.

Het geloof aanbidt en buigt zich neer.

Willem van Leiden

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies