Andrew Tucker: Israël opnieuw voor het gerecht gedaagd

Het Internationaal Gerechtshof behandelt binnenkort een nieuwe zaak tegen Israël. Dit keer over de status van Judea en Samaria, de zogenaamde Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem. Andrew Tucker, jurist gespecialiseerd in internationaal recht, zal over enkele weken voor dit hoogste gerechtshof een pleidooi houden voor Israël.

Ook in Nederland houdt Israël de gemoederen bezig. Morgen is er in de Tweede Kamer een rondetafelgesprek over het Midden-Oosten, waar Andrew Tucker een toelichting geeft. Vandaag is hij bij ons in de studio.

Andrew Tucker is Chief Editor van Israel & Christians Today en directeur van thinc. – The Hague Initiative for International Cooperation • www.thinc.info

Christenen voor Israël 

Stichting Christenen voor Israël stelt zich ten doel om christenen in Nederland bewust te maken van de betekenis van het Joodse volk in Gods handelen met deze wereld, Gods liefde voor Zijn volk en Zijn komende koninkrijk. Als Christenen voor Israël doen wij dit door het geven van betrouwbare informatie over land, volk en staat van Israël. Wij roepen christenen op tot solidariteit met Israël en wijzen elke vorm van antisemitisme af. En wij gaan hierbij uit van het gezag en de betrouwbaarheid van de Bijbel als Gods Woord. Wij steunen Israël metterdaad en zijn werkzaam in Nederlandse kerken en gemeenten.

Web: www.cvi.nl
Beeld: Videostill YouTube
Auteur: Christenen voor Israël

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies