Schone schijn

Ken jij de vuurwants? Ze leven al een paar jaar in onze tuin, vooral in een klein stenen bedje aan de zuidkant van ons huis. Zodra het warm wordt, ravotten ze bij de muur omdat het daar lekker warm is. Ze leven van plantensappen, zuigen op gevallen zaden, maar ook op dode insecten. De opvallende markeringen op hun rugpantser doen me denken aan een bezweringsmasker, zoals je soms ziet in reportages over inheemse volkeren.

En er is nog iets bijzonders aan ze: ze lijken op de gelijkgekleurde ridderwantsen. Ze voeden zich ook met plantensappen, maar dan van planten die ze voor hun roofdieren oneetbaar maken. In de dierenwereld is het vaak zo dat opvallend gekleurde dieren oneetbaar of zelfs giftig zijn – en hun speciale kleur geeft een signaal af aan alle mogelijke roofdieren: Kijk uit, ik ben oneetbaar!

Waarschuwingskleur

De gewone vuurwants is niet oneetbaar en niet giftig, maar hij profiteert van zijn “waarschuwingskleur” omdat zijn roofdieren hem op een ruime afstand houden.
Zo lijken ze iets te zijn wat ze niet zijn!

De grote tegenstander van de Here Jezus en onze grootste vijand is Satan – en hij gebruikt deze truc ook om ons bang te maken en zo te voorkomen dat mensen zich bekeren tot de Redder Jezus Christus!

Listen van de Satan

De Bijbel wijst ons op twee van zijn listen: “Wees nuchter en waakzaam; want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden.” (1 Petrus 5:8). En in 2 Korintiërs 11:14 staat: “En geen wonder, want de satan zelf doet zich voor als een engel van het licht. Het is dus niets bijzonders als ook zijn dienaars zich voordoen als dienaars van gerechtigheid…”.

“Engel van het licht” en “brullende leeuw”: er zijn nauwelijks grotere tegenstellingen, en toch vullen ze elkaar perfect aan in hun uitwerking!

Tolerante massa

Neem bijvoorbeeld de omgang met de LGBTQ-beweging of het geloof in macro-evolutie (macro-evolutie betekent dat er uit het niets een enorme explosie ontstaat en dat onze huidige wereld zich gedurende vele miljarden jaren in vele ontwikkelingsstadia uit deze vuurbal heeft ontwikkeld): Wee iedereen die deze ideeën niet uit de grond van zijn hart durft te onderschrijven – hij zal de brullende leeuw ontmoeten. Ofwel wordt de homofobe knuppel getrokken, ofwel worden intelligentie en (wetenschappelijke) geloofwaardigheid in twijfel getrokken en haat en afwijzing uitgestort over iedereen die anders durft te denken dan de “tolerante massa”.

Gods scheppingsplan

De engel des lichts, die nu helaas veel christelijke kerken is binnengeslopen, leert ons dat veel Bijbelgedeelten niet meer actueel zijn en daarom niet meer letterlijk genomen moeten worden. Dat God onvoorwaardelijk van elke zondaar houdt en dat het daarom volkomen normaal is dat twee mensen van hetzelfde geslacht elkaar met heel hun hart liefhebben. Gods scheppingsplan dat “een man zijn vader en moeder zal verlaten en zich aan zijn vrouw zal hechten, en die twee zullen tot één vlees worden” (Genesis 2:24) is voor de moderne mens op de lange baan geschoven.

En er is nog iets opmerkelijks: de meest absurde dingen kunnen gezegd worden over de Bijbel en over ons christenen, we kunnen beledigd en belasterd worden zonder dat een van de tolerantiewaakhonden zich daar ooit over opwindt. Vreemd? Nee!

Zijn macht is niet onuitputtelijk

De brullende leeuw is een angstaanjagende verschijning – hij probeert ons zijn schijnbaar onuitputtelijke macht te tonen – maar zijn macht is eigenlijk niet onuitputtelijk! Hij probeert ons te intimideren met zijn gebrul, dus probeert hij machtiger te lijken dan hij in werkelijkheid is! Laten we er geen misverstand over laten bestaan, Satan heeft heel veel macht – maar hij heeft alleen de macht die God hem heeft gegeven voor de situatie in kwestie! We vinden een duidelijke beschrijving hiervan in het verhaal van Job in Job 1:10 – 12 en 2:4-7! Satan kan dus alleen doen wat God toestaat voor de situatie in kwestie, daarbuiten kan hij niets doen!

De vader van de leugen

Niet minder angstaanjagend is zijn werk als “engel des lichts” – daarmee heeft hij al veel schade aangericht. Vriendelijke woorden, het beroep op menselijkheid, liefde en begrip, vermengd met een flinke portie “niet meer van deze tijd”, het argument dat de Bijbel niet het foutloze woord van God is, maar hooguit een paar woorden van God bevat, hebben al veel schade aangericht in de kerk van God. En ook hier presenteert Satan zich heel anders dan hij werkelijk is – want hij is en blijft de vorst van deze wereld (zie Johannes 12:31 + 16:11) en de vader van de leugen (Johannes 8:44).

Lars Krüger

Lars Krüger woont samen met zijn vrouw in Duitsland en is een groot liefhebber van de natuur. Hij is actief in de plaatselijke evangelische gemeente. Regelmatig is Lars met zijn fotocamera te vinden in de natuurgebieden rond zijn woonplaats. Voor deze site schrijft hij over zijn belevenissen en ervaringen en trekt hij mooie parallellen met gedeelten uit de Bijbel. Vertaling: redactie christelijknieuws.nl

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies