Ruben Romijn lanceert album: Scherven voor de Eeuwigheid

Songwriter Ruben Romijn lanceert op 6 april 2024 zijn debuutalbum ‘Scherven voor de Eeuwigheid’ met een presentatieconcert in De Lichtboog in Houten. Het album dat hij onder artiestennaam Project AardeWerk in samenwerking met dertien gastsolisten opnam, is begin januari 2024 fysiek uitgebracht. Ondertussen bereidt Ruben zich voor op een complete live-uitvoering met gastoptredens van De Oden van Salomo, Elisa Krijgsman, Jane Loois en Wouter Seinen.

Ruben, drummer en illustrator van beroep, is sinds 2016 Nederlandstalige luisterliedjes gaan schrijven, daartoe geïnspireerd door goede vriend Wouter Seinen  – al langer artiest en inmiddels ook co-writer van enkele AardeWerk liedjes. Voor Ruben zijn gebrokenheid en geloof de twee grote aanleidingen geweest om te gaan schrijven. In zijn persoonlijk leven, maar ook in de wereld om hem heen zag hij de barsten steeds meer toenemen. (Met name de nieuwste single ‘Babel’ gaat over dat grote plaatje.) En in zijn zoektocht naar volmaaktheid enerzijds en naar acceptatie van de brokstukken anderzijds, is hij onderweg zijn hartenkreten en hersenspinsels van zich af gaan schrijven.

Bijbelfiguren

Met bewondering beschrijft hij in zijn uiteindelijke album  – een boek met een cd  – de moed van Bijbelfiguren als Gideon, Job, Paulus en uiteraard Jezus. ‘Zij incasseerden het lijden en lieten zich erdoor vormen, daar werd ik jaloers op’, vertelt hij. Zelf ging hij in 2020/2021 door een diep dal, vanwege verschillende crises die zich tegelijk in zijn leven voordeden. ‘Het voelde alsof alle grond onder mijn voeten werd weggeslagen.’ Het bracht Ruben meer dan ooit tot de vraag waarom hij het zo lastig vond om met al die onvolkomenheid om te gaan.

Muzikale mijmeringen vastleggen

Des te groter zijn motivatie om in 2022 zijn muzikale mijmeringen vast te gaan leggen en naar buiten te brengen. Na 2 jaar werk doet Ruben met Scherven voor de Eeuwigheid een poging om het geheim van het Bijbelse lijden te ontrafelen. Hoe kon de apostel Paulus zich ‘verheugen over zwakheden, noden en verdrukkingen’, aldus diens tweede brief aan de Korintiërs? En waarom is het volgens Jezus zo belangrijk dat de mens leert loslaten, misschien wel juist in een maakbare maatschappij van grenzeloze mogelijkheden?

Geloofsreis

Ruben neemt de luisteraar mee op zijn eigen geloofsreis. Langs gebeden, ontboezemingen, levens- en gewetensvragen, komt hij uiteindelijk door middel van liedteksten, Bijbelse meditaties en prachtige illustraties uit bij een hoopgevende horizon. Hoe troostrijk is het als onze gebrokenheid door de deur van Gods genade naar het slotakkoord van Zijn gerechtigheid leidt? Wat als het lijden niet opweegt tegen die heerlijkheid, en als onze barsten in het licht van de eeuwigheid gouden randjes kunnen worden?

Het is Rubens verlangen om temidden van alle scherven al een beetje schittering te ontwaren, en zijn opgedane schatten te delen met wie daar maar benieuwd naar is.

Releaseconcert

Het releaseconcert van Scherven voor de Eeuwigheid vindt plaats op zaterdag 6 april 2024, om 19.30 u in NGK De Lichtboog in Houten. Het belooft een unieke en kleurrijke avond te worden met verrassende samenwerkingen. In het voorprogramma speelt ‘De Oden van Salomo’ hun prachtrepertoire, waarna ze de AardeWerk band vergezellen voor het hoofdprogramma. Zo hopen de musici samen liedteksten uit de 1e en de 21ste eeuw te verweven tot een doorleefde vertelling die 2000 jaar geschiedenis overspant.

Tickets zijn al te bestellen via TrueTickets.

Stream het volledige album ‘Scherven voor de Eeuwigheid’ nu via Bandcamp, of volg Project AardeWerk via Instagram, Facebook, Spotify en YouTube.

Web: projectaardewerk.nl
Auteur en beeld: Ruben Romijn
Meer over Ruben: www.rubenromijn.nl

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies