Elisheva Ronen: We voelen ons in Israël zo alleen staan

“Ik wil niet in een coupé zitten met een kindermoordenaar”, zei iemand in de trein tegen de Israëlisch-Nederlandse Elisheva, toen ze in Nederland was kort na 7 oktober. Al bijna dertig jaar woont en werkt de Joods-Nederlandse kinderneuroloog Elisheva Ronen in Israël, vlakbij de Gazastrook. Tijdens haar werk als arts hielp ze ook Arabische kinderen in Gaza. In deze uitzending haar persoonlijke verhaal, over het leven in Zuid-Israël voor en na 7 oktober.

Elisheva Ronen

Ronen werkt als kinderneuroloog, onder meer in het universitaire ziekenhuis van Beer Sheva. Verder heeft ze een huisartsenpraktijk voor kinderen in de armste wijk van Ashkelon. De van huis uit Nederlandse staat bekend om haar scherpe analyses en heldere uiteenzettingen. In 2013 gaf ze een presentatie aan de Buitenlandcommissie van de Tweede Kamer over de dreigende situatie in Zuid-Israël en het effect hiervan op de bewoners. 

Christenen voor Israël 

Stichting Christenen voor Israël stelt zich ten doel om christenen in Nederland bewust te maken van de betekenis van het Joodse volk in Gods handelen met deze wereld, Gods liefde voor Zijn volk en Zijn komende koninkrijk. Als Christenen voor Israël doen wij dit door het geven van betrouwbare informatie over land, volk en staat van Israël. Wij roepen christenen op tot solidariteit met Israël en wijzen elke vorm van antisemitisme af. En wij gaan hierbij uit van het gezag en de betrouwbaarheid van de Bijbel als Gods Woord. Wij steunen Israël metterdaad en zijn werkzaam in Nederlandse kerken en gemeenten.

Web: www.cvi.nl
Beeld: Videostill YouTube
Auteur: Christenen voor Israël

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies