Gedachten bij een foto

Column – Als ik mijn computer aanzet krijg ik een foto te zien die door de James Webb telescoop is gemaakt van hemellichamen, oneindig ver weg van de aarde. Dit beeld riep bij mij de volgende gedachte op.

Net als jij ken ik mensen die in de oerknal geloven. Als zij naar de bedoelde foto kijken denken zij aan de oerknal, miljoenen jaren geleden. Alles is volgens hen voortgekomen uit die oerknal en de daarop volgende evolutie. Zij baseren hun geloof op de wetenschap die hen dit vertelt.

Oerknal of schepping

Als ik naar de bedoelde foto kijk denk ik aan de schepping. “In het begin schiep God de hemel en de aarde.” Alles is volgens mij voortgekomen uit deze scheppingsdaad van God. Ik baseer mijn geloof op een almachtige God (El Sjaddai) die betrouwbaar is. In zijn eveneens betrouwbare Woord heeft Hij een tipje van de sluiter, die over Zijn scheppingsdaad ligt, opgelicht. In Zijn woord lezen we in Psalm 8:4 “Als ik Uw hemel zie, het werk van Uw vingers, de maan en de sterren, die U hun plaats gegeven hebt, wat is dan de sterveling dat U aan hem denkt, en de mensenzoon, dat U naar hem omziet?”(HSV) .

Opzien tegen Vader

Bij deze tekst zie ik een groot, almachtig God die bekwaam en met precisie elk hemellichaam zijn plaats geeft, Nee geen ongecontroleerde knal, maar een God die met minutieuze nauwkeurigheid zijn plan/bouwwerk uitvoert. Die God mag ik door het geloof in de Heere Jezus Christus mijn Vader noemen. Je kunt als kind tegen je vader opzien. Kinderen van God komen tot verwondering en aanbidding als zij zien tot wat hun Vader in staat is.

Hoe groot zijt Gij

Een goed moment om deze column af te sluiten met een bekend lied.

O Heer, mijn God,
wanneer ik in verwond’ring

de wereld zie die U hebt voortgebracht.
Het sterrenlicht, het rollen van de donder,

heel dit heelal, dat vol is van uw kracht.
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God:
hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij.
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God:
hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij

Auteur: Willem van Leiden
Foto: © Henk-Jan Oudenampsen

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies