Hoe kijken Israëlische Arabieren naar de oorlog in Gaza?

De oorlog met Hamas heeft niet alleen op de Joodse gemeenschap in Israël veel invloed, maar ook op de Arabische inwoners van Israël. Hoe hebben zij 7 oktober beleefd en hoe kijken zij aan tegen de oorlog met Hamas? Aan tafel Saleem Shalash, voorganger van een kerk in Nazareth.

Liefde van Saleem voor het Joodse volk

In dit interview gaat Sara van Oordt in gesprek met dominee Saleem Shalash. Hij is een Arabische voorganger uit de stad Nazareth, waar de Heere Jezus opgroeide en leefde. Deze connectie is al bijzonder, maar Saleem heeft in zijn leven ook liefde ontvangen voor het Joodse volk. Ontdek het bijzondere werk van Saleem Shalash in Israël.

De Arabier Saleem Shalash zet zich in voor Israëli in nood

“Dit is iets wat de media je nooit zullen laten zien”, zegt Saleem Shalash vanuit zijn hulpcentrum in Nazareth. In deze stad, met de grootste Arabische bevolking van Israël, is hij voorganger van de Home of Jesus the King Church. Een gemeente met hart voor Israël en het Joodse volk, onder meer vanwege de visie van ds. Shalash.

Van de miljoenen christenen in het Midden-Oosten leeft slechts één procent in vrijheid”, zei Saleem Shalash eerder. “Dat zijn de christenen die het geluk hebben dat ze in Israël wonen.”

Christenen voor Israël

Stichting Christenen voor Israël stelt zich ten doel om christenen in Nederland bewust te maken van de betekenis van het Joodse volk in Gods handelen met deze wereld, Gods liefde voor Zijn volk en Zijn komende koninkrijk. Als Christenen voor Israël doen wij dit door het geven van betrouwbare informatie over land, volk en staat van Israël. Wij roepen christenen op tot solidariteit met Israël en wijzen elke vorm van antisemitisme af. En wij gaan hierbij uit van het gezag en de betrouwbaarheid van de Bijbel als Gods Woord. Wij steunen Israël metterdaad en zijn werkzaam in Nederlandse kerken en gemeenten.

Meer informatie: www.cvi.nl
Over de kerk van Saleem Shalash: www.homejtk.org

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies