Chris Stoffer: Financiën wordt moeilijkste thema tijdens de formatie

Family7 – Richard van der Zwol en Elbert Dijkgraaf zijn vorige week begonnen als informateurs. Zij moeten ervoor zorgen dat de VVD, PVV, NSC en BBB goede onderhandelingen blijven voeren. In de studio Chris Stoffer, fractievoorzitter voor de SGP in de Tweede Kamer. Volgens Stoffer worden de financiën het moeilijkste onderdeel voor de formatie.

Kabinet-in-wording

Welk etiket plakken we op het kabinet-in-wording? Stoffer: Ik wil daar kort over zijn. De kabinetsformatie is een zaak van ongeschreven staatsrecht. Eigen aan ongeschreven staatsrecht is dat het de nodige flexibiliteit biedt om een ingewikkelde politieke situatie om te zetten in een werkbare meerderheid.
De formatie van het kabinet-Den Uyl in 1973 was een de meest beruchte in onze geschiedenis. Twee van de vijf deelnemende partijen beschouwden het kabinet als parlementair, de drie andere noemden het extra-parlementair. Den Uyl kenschetste zijn kabinet als ‘eigensoortig’ – een term die ik trouwens ook terug vond in het verslag.
Anders gezegd: welk etiket je er ook op plakt, uiteindelijk gaat het om de vraag of een kabinet, hoe dan ook vormgegeven en door wie dan ook bemand, het vertrouwen heeft van de Staten-Generaal.

Een constructieve opstelling zit in ons DNA

Informateur Putters stelt voor om in de volgende fase van de formatie ook te kijken naar partijen die niet met elkaar onderhandelen, maar wel blijk hebben gegeven van een constructieve bijdrage aan het landsbestuur. In dat kader wordt de SGP uitdrukkelijk genoemd. Niet verrassend, een constructieve opstelling zit in ons DNA.
Die welwillendheid moet natuurlijk wel van twee kanten komen en zichtbaar zijn op met name die onderwerpen die de SGP na aan het hart liggen, zoals de bescherming van het leven, de vrijheid van onderwijs en het recht willen doen aan huwelijk, gezin en de natuurlijke orde in de schepping.

Laat onze industrie niet zinken

Terwijl het ene na het andere bedrijf overweegt om – net als Unilever en Shell – Nederland te verlaten, dreigt het kabinet een mega-order voor de bouw van onderzeeboten aan de Fransen te geven. Reden voor de SGP om een campagne te starten met een duidelijke oproep aan het kabinet: laat onze industrie niet zinken.

“De banen en de strategische en technologische kennis rond de bouw van onderzeeërs zijn enorm belangrijk voor de Nederlandse economie. Dit geef je niet weg aan fel lobbyende Fransen. Het kabinet heeft een heldere taak: voor Nederland opkomen,” aldus SGP-voorman Chris Stoffer.

Aanbestedingsprocedure is nog niet afgerond

Omdat steeds meer signalen erop wijzen dat de mega-order voor de bouw van onderzeeërs niet naar het Nederlands-Zweedse consortium Damen-Saab gaat, maar naar het Franse staatsbedrijf Naval Group, zet de SGP alles op alles om het tij nog te keren. Stoffer: “De aanbestedingsprocedure is nog niet afgerond, dus het kabinet heeft nog altijd de handen vrij om gewoon voor Nederland te kiezen. Berekeningen laten zien dat we voor iedere euro die we hiervoor in onze eigen economie steken, 1,25 euro terugkrijgen. Met een keuze voor de Fransen, doe je je eigen land tekort.”

Om de boodschap aan het kabinet extra kracht bij te zetten, lanceerde de SGP dus een brede billboardcampagne langs snelwegen in Nederland. Deze campagne liep van 11 tot 15 maart. Op het SGP-billboard was een knaloranje onderzeeër te zien met daarbij de tekst: ‘Laat onze industrie niet zinken’.

Auteur: Family7 / Chris Stoffer
Beeld: Videostill YouTube
Web: www.sgp.nl
Uitgelicht: www.family7.nl

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies