GZB benoemt zendingswerkers voor Albanië en Costa Rica

Gijsbert & Jenneke Wolvers en Anneloes & Herman Meijer zijn aan de opleiding begonnen om later dit jaar te worden uitgezonden naar respectievelijk Albanië en Costa Rica.

Albanië is een van de armste landen in Europa. Heel lang was er voor religie geen plaats in de samenleving. Er is een hele generatie opgegroeid zonder geloof, al zijn de meeste mensen in naam moslim. De GZB is daarom dankbaar dat Jenneke en Gijsbert zich geroepen weten om juist in dit land met kinderen en jongeren het Evangelie te delen. De protestantse gemeenten waar de GZB mee samenwerkt zijn klein en kwetsbaar en hebben weinig ervaring met kinder- en jeugdwerk. Gijsbert en Jenneke: “Wij willen hen graag helpen, zodat steeds meer kinderen en jongeren de Heere Jezus leren kennen als hun Redder en weer hoop krijgen voor de toekomst!”

Ze gaan daarbij samenwerken met de organisatie Child Evangelism Fellowship

Herman en Anneloes voelen zich geroepen om de kerk in Costa Rica te dienen. De kerk in dat land heeft het verlangen met het Evangelie uit te reiken naar mensen in de marge van de samenleving. De GZB heeft in het verleden al verschillende projecten gehad die de kerk in Costa Rica hierbij ondersteunt. Anneloes gaat aan de slag bij Fundacion Genesis, een diaconale organisatie die hulp biedt aan terminale kankerpatiënten, kinderen die leven in armoede, daklozen en prostituees. Bij deze organisatie hoopt ze te gaan meedraaien in het communicatieteam. Herman wordt docent aan het interkerkelijke seminarie ESEPA. Naast lesgeven aan predikanten en ambtsdragers gaat hij lokale kerken toerusten in ‘missionair gemeente zijn’ en hen begeleiden bij diaconale initiatieven om het Evangelie uit te dragen, in woord én daad.

Gijsbert en Jenneke

Gijsbert en Jenneke worden uitgezonden vanuit de Hervormde Eben-Haëzerkerk in Apeldoorn. Herman en Anneloes en hun kinderen Ralf en Julia vanuit deHervormde Gemeente Herwijnen. Beide uitzendingen vinden D.V. plaats in de tweede helft van 2024.

De GZB hoopt dat nog veel meer mensen zich geroepen weten om hun talenten in te zetten voor de wereldwijde kerk. Er zijn verschillende vacatures waar het moeilijk is om mensen voor te vinden. Kijk voor meer informatie op www.gzb.nl/vacatures.

Web: www.gzb.nl
Beeld: GZB

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies