Alexander Eberson is evangelist in de haven Terneuzen-Gent

Zeelui zijn vaak twee tot negen maanden aaneengesloten van huis en familie weg. Velen van ons weten niet van dit harde zeemansbestaan af. Maar de zeelieden worden door Alexander Eberson (rechts op de foto) niet vergeten! Hij wil de mannen en vrouwen die de zeeën bevaren wijzen op het Levende Water: Jezus Christus. ChristelijkNieuws sprak met Alexander Eberson over zijn bijzondere werk in de haven.

Kun je jezelf kort introduceren?

Mijn naam is Alexander Eberson en ik ben havenevangelist sinds 2011. Al vroeg voelde ik mij door de Heer geroepen om in het zendingswerk te gaan. Na een aantal jaren als predikant in gemeentes werkzaam te zijn geweest, zaai ik nu het evangelie in de haven Terneuzen-Gent.

Wie kom je tegen in je werk?

De zeelui die ik tegen kom zijn afkomstig uit de hele wereld. Ik vind het geweldig dat de Heer mijn leven zo geleid heeft dat ik met Bijbels de schepen op ga om voor Hem een visser van mensen te zijn. Daarnaast bemoedig en versterk ik broeders en zusters op de schepen die al christen zijn. Ik wil oog en oor hebben voor de zeelui, aandacht geven aan hun zorgen en hun vreugde. Ik ben vooral dankbaar dat ik in de haven voor hen een vriend kan zijn.

Krijg je hulp?

Natuurlijk kan ik dit werk niet doen zonder de hulp van mijn vrouw Tonja die op de achtergrond meewerkt. Daarnaast zijn er een aantal mensen die regelmatig met mij de haven in gaan. Daar ben ik erg dankbaar voor. Levend Water Havenevangelisatie Terneuzen-Gent is een christelijke zeemansmissie die eind 2021 als stichting opgericht werd. De stichting ondersteunt mijn werk als onbetaald havenevangelist in de haven Terneuzen-Gent.

Wat valt je op bij de zeevarenden?

De gastvrijheid, de vriendschap en de openheid raken mij altijd. De zeevarenden laten mij tijdens de scheepsbezoeken op hun telefoon familiefoto’s zien.
Bij de een, een foto van zijn kinderen en bij een ander een foto van een begrafenis. En altijd weer dankjewel voor je tijd, je interesse in ons verhaal en blijf toch met ons eten. Het vanzelfsprekende van wat wij aan wal als normaal ervaren krijgt in die ontmoeting met die zeeman of -vrouw een andere kleur. Wij kunnen op zondag een kerkdienst bezoeken, door de week boodschappen doen of familiebezoekjes afleggen, maar dat kunnen zij niet.

Maak je wel eens iets bijzonders mee?

In een gesprek vroeg ik aan een Russische kapitein of ik voor hem en zijn bemanning mocht bidden. De zeeman begon spontaan te huilen. De man had dit nog niet eerder meegemaakt en hij verontschuldigde zich voor zijn tranen. Na afloop van deze ontmoeting begeleidde hij Alexander persoonlijk van het schip.

Een andere zeeman uit Cape Verde kreeg een Bijbel in zijn eigen taal aangeboden. Eerder reageerde hij op het scheepsbezoek nogal stoer afwijzend, maar door die Bijbel in zijn eigen taal brak er iets in hem en hij wilde plots niet dat ik van het schip ging. Ook hij was geëmotioneerd en sprak vanaf dat moment vrijuit over zijn geloof en gezin. Wij dankten samen God voor deze ontmoeting.

Hoe kunnen onze lezers je steunen?

Jullie kunnen mij helpen in het bijstaan en bemoedigen van de zeevarenden door te bidden voor het evangelisatiewerk in de haven, door giften te geven die het evangelisatiewerk mogelijk maken of door bekendheid te geven aan het werk dat we doen.

Voor meer informatie:
Website: levendwater-havenevangelisatie.nl
of stuur een email naar alexander.eberson@gmail.com

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies