Ontroerend: Joodse en Arabische Israëliërs zingen samen

‘Terwijl de oorlog in Israël woedt willen wij eenstemmig, Joden en Arabieren samen, broeders en zusters in Messias Yeshua, roepen tot de Heere der heerscharen, om in ons land te bewegen! Wij geloven dat Abba Zijn volk oproept om onze ogen op Hem te richten, om het Lam te aanschouwen dat geslacht is voor de zonde van de wereld, en om niet op te geven totdat we Hem zien, onze Redder, en Zijn Koninkrijk komt.’

Dit lied is geschreven en opgenomen in het Huis van Gebed Succat Hallel (Hebreeuws voor Tent van Lofprijzing) in Jeruzalem, met uitzicht op de berg Sion en de Oude Stad van Jeruzalem. De staf bestaat voornamelijk uit Joodse en Arabische Israëliërs, die allemaal het verlangen hebben om de Heer te dienen, te bidden voor de vrede van Jeruzalem en voorbede te doen voor Israël en de naties. 

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies