SGP grotendeels positief over EU asiel- en migratiepact

De asiel- en migratiecrisis wordt aangepakt. Mede dankzij de stem van de SGP heeft het Europees Parlement woensdag een pakket maatregelen aangenomen. Maar tegen sommige onderdelen heeft de partij bezwaar gemaakt. Zoals de clausule dat asielzoekers desgewenst altijd een abortus moeten kunnen ondergaan.

“Hier kan de SGP niet mee instemmen. Bovendien is het aan de landen om abortusregels vast te stellen en dit mag de Europese Unie dit niet aan landen opdringen”, aldus Europarlementslid Bert-Jan Ruissen.

Opvang

Het asiel- en migratieakkoord helpt de asiel-instroom te beperken door meer opvang aan de Europese grenzen, strakkere termijnen voor asielaanvragen en een versnelde grensprocedure. Wat de SGP betreft een stap in de goede richting. De versnelde grensprocedure wordt toegepast bij kansarme asielzoekers. De SGP had graag gezien dat deze procedure ruimer zou worden toegepast. Zo weten asielzoekers ook sneller waar ze aan toe zijn.

Streefcijfers

Daarnaast is de SGP ook vóór streefcijfers op migratie, een migratiequotum en opt-out op het Europese asiel- en migratiebeleid. Dat biedt dit pakket aan maatregelen niet.

Te lang

Aan het EU asiel- en migratiepact is al sinds 2016 gewerkt. “De SGP is voorzichtig positief over dit pakket aan maatregelen. Maar het heeft veel te lang geduurd”, zegt Bert-Jan Ruissen. “Pas toen de verkiezingen in zicht kwamen, kwam er schot in de zaak.”

Web: www.eurofractie.sgp.nl
Auteur: SGP
Beeld: © Henk-Jan Oudenampsen

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies