Mirjam Reijnen: Terroristen probeerden ons huis binnen te dringen

De Nederlandse Mirjam Reijnen en haar gezin wonen in Nahal Oz, een kibboets vlakbij de grens met Gaza. Op 7 oktober dringen terroristen de kibboets binnen. De familie overleeft het Hamas-bloedbad en krijgt daarna hulp van Ria Doekes, via de organisatie Yad l’Ami. Beiden zitten in onze studio. Mirjam om te vertellen over wat er is gebeurd en Ria over hoe haar organisatie in het afgelopen half jaar vele vluchtelingen geholpen heeft.

Over Yad L’Ami

Hoewel kleinschalig van structuur is Yad L’Ami uitgegroeid tot een bloeiende stichting die zich vooral richt op persoonlijke aandacht en efficiënte begeleiding. Yad L’Ami biedt gepaste hulp aan groepen in Israel die de meeste zorg nodig hebben. Kortom, de drijfveer van Yad L’Ami is om – plaatsvervangend – uw helpende en troostende hand en hart te zijn.

Holocaust overlevenden

Yad L’Ami is in 2001 is opgericht door Wim en Ria Doekes. Yad L’Ami biedt gepaste hulp aan groepen in Israel die de meeste zorg nodig hebben. De steeds ouder wordende groep Holocaust overlevenden is uiterst kwetsbaar. Talrijke ouderen dreigen te verpieteren en balanceren op de rand van uitzichtloze armoede. Velen vereenzamen en kijken uit naar de bezoekjes en hulp van medewerkers van Yad L’Ami.

Therapeutische hulp

Naast de zorg voor Holocaust overlevenden is Yad L’Ami ook actief in de geplaagde omgeving van de Gaza strook. Bewoners van dorpen en kiboetsen onder de dreigende rook van de Gazastrook zijn dikwijls ernstig getraumatiseerd. Yad L’Ami voorziet in therapeutische hulp voor jonge kinderen, tieners en jonge gezinnen. Ook steunt Yad L’Ami – meest Ethiopische – studenten en geeft hen net dat broodnodige zetje waardoor zij de maatschappelijke ladder kunnen beklimmen.

Yad L’Ami voorziet in basisbenodigdheden voor een aanhoudende en zelfs toenemende stroom Joodse immigranten (‘olim chadashim’) die de grote stap maken om zich te vestigen in het Beloofde Land. Kortom, de drijfveer van Yad L’Ami is om – plaatsvervangend – uw helpende en troostende hand en hart te zijn, juist voor hen die vechten met een traumatisch oorlogsverleden en moeten knokken om hun hoofd boven water te houden.

Ons hart gaat uit naar ouderen, jongeren en nieuwe immigranten die onder uitdagende omstandigheden hun leven op de rit moeten zien te krijgen. Persoonlijke contacten met de Joodse bevolking in het land en met u als sponsoren wordt als prioriteit gezien.

Christenen voor Israël

Stichting Christenen voor Israël stelt zich ten doel om christenen in Nederland bewust te maken van de betekenis van het Joodse volk in Gods handelen met deze wereld, Gods liefde voor Zijn volk en Zijn komende koninkrijk. Als Christenen voor Israël doen wij dit door het geven van betrouwbare informatie over land, volk en staat van Israël. Wij roepen christenen op tot solidariteit met Israël en wijzen elke vorm van antisemitisme af. En wij gaan hierbij uit van het gezag en de betrouwbaarheid van de Bijbel als Gods Woord. Wij steunen Israël metterdaad en zijn werkzaam in Nederlandse kerken en gemeenten.

Meer informatie: www.cvi.nl
Web: yadlami.com
Auteur: Christenen voor Israël / Yad L’Ami

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies