SGP en CU: abortus kan nooit een grondrecht zijn

Abortus zou een mensenrecht moeten worden, waar elke vrouw in de EU recht op heeft. Een meerderheid van het Europees Parlement heeft donderdag opgeroepen abortus vast te leggen als een grondrecht in het EU-verdrag. De SGP stemde tegen.

“De Europese Unie heeft niets te zeggen over abortus, dit is aan de lidstaten”, verklaart Bert-Jan Ruissen, Europarlementslid. “Het recht op leven is inherent aan de menselijke waardigheid. Abortus kan daarom nooit een grondrecht zijn”.

Weerloze leven in de moederschoot

“Ieder mens heeft recht op leven. Zeker het weerloze leven in de moederschoot. Erg teleurstellend dat de huidige meerderheid van het Europees Parlement oproept abortus een mensenrecht te maken”, zegt Ruissen. Hij wijst erop dat de voorstanders na de Europese verkiezingen waarschijnlijk de meerderheid verliezen.

Meerdere heftige debatten

Het is nu aan de Europese Commissie en de EU-landen om de oproep desgewenst op te nemen in wijzigingen van het EU-verdrag. Als abortus inderdaad een grondrecht zou worden, mogen landen deze ingreep niet meer verbieden. Bijvoorbeeld Malta en Polen hebben de praktijk nu verboden. Over de zaak heeft het Europees Parlement meerdere heftige debatten gevoerd. De voorstanders van abortusrechten wezen naar Frankrijk, waar abortus sinds kort een grondrecht is.

Ruissen: “Het is stuitend dat de rechten van kinderen en die van de vaders daar worden weggewuifd. De SGP bepleit juist dat ongewenst zwangere vrouwen meer hulp krijgen op financieel, sociaal en psychisch vlak.”

ChristenUnie

Ook de ChristenUnie maakt zich ernstig zorgen om de koers die in Europa bepleit wordt. Vandaag stemde het Europees Parlement voor een resolutie om abortus als ‘EU-recht’ te bestempelen. Volgens de indieners is de resolutie essentieel om de mensenrechten voor ‘vrouwen, meisjes en alle personen die zwanger kunnen worden’ te kunnen waarborgen. Om abortus daadwerkelijk als mensenrecht vast te kunnen leggen is een verdragswijziging nodig. De aangenomen resolutie wordt gezien als een oproep tot die wijziging.

Anja Haga:

“Dit is een zeer zorgelijke ontwikkeling. Elk leven verdient onze volle bescherming. De ChristenUnie zal altijd opstaan om het recht op leven te blijven uitdragen, ook op de EU-agenda. Met dit voorstel wil de progressief-liberale club opleggen aan andere groepen in de samenleving dat ze anders moeten denken. Ik vind dat zorgelijk, is er ook nog ruimte om anders te denken?”

Mirjam Bikker

“Dit is Brussel uit de bocht. Het recht op leven is een grondrecht. Dát verdient voluit bescherming. De ChristenUnie staat voor de bescherming van het ongeboren leven. Brussel gaat niet over abortus, dat is niet aan Europa. Baas in eigen staat als het gaat om volksgezondheid. Zorgelijke ontwikkelingen dus in Europa, op 6 juni kan je stemmen en het verschil maken!”

Web: www.eurofractie.sgp.nl
CU: www.eurofractie.nl
Auteur: Kees Bos en Tim Kuijsten
Beeld: © Henk-Jan Oudenampsen

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies