Haïti staat aan de rand van een verwoestende hongercrisis

Er is een humanitaire crisis gaande in Haiti. Bendes hebben meerdere aanvallen op overheidsinfrastructuur uitgevoerd, wat heeft geleid tot een landelijke noodtoestand. Haiti staat aan de rand van een verwoestende hongercrisis. Met uw steun kunnen we samen met onze partnerorganisaties noodhulp verlenen.

De afgelopen dagen hebben bendes aanvallen uitgevoerd op gevangenissen, politiebureaus, internetverbindingen en luchthavens. Duizenden gevangenen zijn ontsnapt en lopen nu vrij rond, veel van deze gevangenen zijn bendeleden. De aanvallen op belangrijke havens verergert het aanhoudende voedsel- en bevoorradingstekort. Het Wereld Voedsel Programma van de VN (WFP) waarschuwt dat Haiti aan de rand staat van een verwoestende hongercrisis.

Scholen in de stad gesloten

Dit heeft grote gevolgen voor onze partnerorganisaties op Haiti. In Port-au-Prince zijn veel scholen gesloten, mensen blijven binnen en onze partners werken zo veel mogelijk vanuit huis. In het meer rurale gebied van Haiti kan het dagelijks leven wel zo goed als mogelijk door gaan en zijn scholen open.

Noodhulp

We volgen de situatie nauwgezet. Op dit moment is de veiligheid van het lokale team en de betrokken mensen in onze programma’s onze topprioriteit. Daarnaast willen we samen met onze partners noodhulp verlenen, zodra dit kan. We richten ons voornamelijk op voedselhulp in de meest kwetsbare gebieden van Port-au-Prince. Dit is nu keihard nodig.

Missie Woord en Daad

Ieder mens is geschapen naar Gods beeld en alle mensen zijn gelijkwaardig. Daarom weten we ons geroepen om Gods liefde en barmhartigheid te weerspiegelen en door te geven. In een gebroken wereld, getekend door armoede en onrecht, streeft Woord en Daad naar zichtbare tekenen van Gods komend Koninkrijk. Het Bijbels perspectief op gerechtigheid en barmhartigheid drijft ons om dagelijks bij te dragen aan een duurzame verandering van mensen hier en daar.

Visie Woord en Daad

We willen onze verantwoordelijkheid nemen om vanuit die missie met hoge ambities duizenden mensen te bereiken, door programma’s die verbinden en levensveranderend zijn. Zo wordt onze visie werkelijkheid. Als bijbelgetrouwe organisatie verbinden we, samen met lokale partners en actoren uit relevante sectoren, mensen wereldwijd. Zo geven we vorm aan een menswaardig bestaan voor armen en rijken en scheppen we hoop en kansen om armoede te overstijgen.

Uit onze missie, visie en strategie zijn vijf kernwaarden op te maken. Deze zijn leidend in ons werk en bepalend voor ons beleid.

  • Mede-verantwoordelijkheid – verantwoordelijk voor jezelf, je naaste en de schepping
  • Mede-schepsel – schepsel van God, gelijkwaardig én uniek
  • Mede-lijden – dichtbij en naast mensen die lijden
  • Rentmeesterschap – zorgvuldig omgaan met mensen, middelen en milieu
  • Wederzijdse afhankelijkheid – onafhankelijk in keuzes, afhankelijk in samenwerking

Web: www.woordendaad.nl
Beeld: Woord en Daad

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies