Pro-life wakers Dirkje en Anita: Wij zien veel vrouwen twijfelen over abortus

“Abortus is écht niet voor alle vrouwen een weloverwogen beslissing. Wij zien héél veel vrouwen twijfelen. Alleen een luisterend oor is voor hen soms al voldoende om tóch voor hun kindje te kiezen. In de media hoor je daar niet over,” aldus pro-life wakers Dirkje en Anita. Ze doen hun verhaal bij Studio SGP en aan tafel zit uiteraard ook onze EP-lijsttrekker: Bert-Jan Ruissen.

De SGP vindt het belangrijk om steun te betuigen aan wakers die op een zorgvuldige en liefdevolle manier in gesprek gaan met vrouwen in een uiterst kwetsbare periode van hun leven.

Chris Stoffer

Stoffer: “Nooit eerder steeg het aantal abortussen zó hard, en nooit eerder genoot ongeboren leven zó weinig bescherming. En dat terwijl het kabinet juist aangaf zich in te willen spannen voor een daling van het aantal abortussen. Op een respectvolle manier willen wij daarom aandacht vragen voor pril en ontluikend leven. Het is dé grootste misstand van onze tijd. Ik blijf benadrukken: er is bij abortus sprake van twee levens: dat van de moeder, maar ook dat van het kind. De SGP wil dat we oog hebben voor die beide levens. Oók het ongeborene telt en óók dat heeft recht op leven,” aldus de SGP-lijsttrekker.

Aantal abortussen met 15 procent gestegen

Een aantal weken geleden bleek uit cijfers dat het aantal abortussen in Nederland het laatste jaar met maar liefst 15 procent is gestegen. Daarnaast is de bescherming van ongeboren leven in de achterliggende kabinetsperiode fors uitgehold: de beraadtermijn is afgeschaft en de abortuspil is via de huisarts verkrijgbaar.

Web: www.sgp.nl
Auteur: Studio SGP Brussel
Beeld: VideoStill YouTube

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies